Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Dokkum
Baantjebolwerk

Dokkum • Baantjebolwerk 1 t/m 1 • Zomer 2006


Foto's Dokkum
Wylster

Dokkum • Wylster 1 t/m 43 • Winter 2006


Foto's Dokkum
Eelaan

Dokkum • Eelaan 2 t/m 20 • begin van de Eelaan (voor de bocht) • Winter 2003


Foto's Dokkum
Zoutsteeg

Dokkum • Zoutsteeg 1 t/m 1 • Gezien vanaf de Halvemaanspoort. 18-05-2008 • Lente 2008


Foto's Dokkum
Oostersingel

Dokkum • Oostersingel 1 t/m 27 • 18-05-2008 • Lente 2008


Foto's Dokkum
Kleine Oosterstraat

Dokkum • Kleine Oosterstraat 1 t/m 15 • 18-05-2008 • Lente 2008

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Dokkum


Luchtfoto's Dokkum / foto's Dokkum
Algemene luchtfoto's / foto's van Dokkum
Koopzondagen Dokkum

A t/m H H t/m O O t/m Z
't Hofke Haagwinde Oranjewal
A J van der Poortstraat Halvemaanspoort Over de Ee
A J Woltersstraat Hanspoort Over de Ee AB
Aalscholver Hantumerweg P G Obermanstraat
Aalsumerpoort Harddraversdijk P O Brouwerstraat
Aalsumerweg Hazelaar Papiermune
Achterom Heldersstraat Parachute
Altenastreek Hellingpad Parklaan
Anjelierstraat Hellingpad AB Parksteeg
Baantjebolwerk Hendoweg Parksterbolwerk
Badweg Het Cromhout Patrijs
Bargemerk Het Golden Cruijs Peerdepadsje
Betterwird Het Woudven Pelmeulenpadsje
Beukenlaan Hiausterdyk Pinksterblomstrjitte
Beurtvaart Hillebrandstraat PostApart
Bevrijdingslaan Hoedemakersweg Postbus
Bij 't Hooghuis Hogedijken Potterstraat
Bij 't Station Hogepol Professor U Huberstraat
Birdaarderstraatweg Holwerderweg R Bogermanstrjitte
Blauwverversstraatje Hoogstraat R Jetsesstraatje
Bocksmeulen Houtkolk Reiddomp
Bolwerksteegje Houtmune Reidmosk
Bonifaciusplein I. Jousmastraat Reigerstraat
Bonifatiuspolder Iepenlaan Rietgans
Boterbloemstraat IJsvogel Rinbank
Boterstraat In de Tuimelaar Roggemune
Brokmui J Hilaridesstrjitte Rondweg-Noord
Bronlaan J. Droststraat Rondweg-West
Bruningstraat J. Keuningstraat Rugebolstraat
Buitentuin J. Wiemersstraat S E Wendelaar Bongastraat
Burgemeester de Vriesstraat J.G.M. Demesstraat S van Stratenplein
C G Schraderstraat Jasmijn Schapedijkje
Canadezenlaan Kalmusstraat Schermesweide
Carp Altingstraat Kapel Laan Schoenmakersperk
Creditonstraat Karekiet Scholekster
D Huijser van Reenenstraat Karrepad Schoolsteeg
D J Kammingastrjitte Kempiusstraat Sitwal
D R Camphuysenstraat Keppelstraat Smient
D. Hansmastrjitte Kereweer Snip
Da. A.M.L. Frevelstraat Kerkstraat Spegel
Damwaldsterreedtsje Kievitstraat Spoorstraat
Damzijl Klaverstraat Stadswerf
De Berken Kleine Breedstraat Standermune
De Dam Kleine Oosterstraat Stationsstraat
De Dijk Kloostersingel Stationsweg
De Houtduif Kluut Steenhouwerssteeg
De Meeuwen Koaidobbe Stellingmune
De Omloop Kobbe Stenendam
De Schans Koekebakkerssteeg Stern
De Skries Koerierster Strobossersteeg
De Vergulde Klok Koningstraat Strobosserweg
De Woudhorne Koningsvaren Sud Ie
De Zijl Koornmarkt Suiderbaanstraat
De Zwaan Kouwe Suupmarkt
Diepswal Kwartel Swanneblomstrjitte
Doctor J Bouriciusstraat Kweekschoolstraat T Brandsmastrjitte
Doctor Nic Radbodusstraat Kwikstaart Taling
Dominee M W Scheltemastraat Lange Oosterstraat Talmastraat
Dongeradyk Learmune Tolhuispark
Doorbraak Legeweg Torenstraat
Doorvaart Leide Trasmune
Drs S van Tuinenleane Leliewaltje Turfmarkt
Druivenstraatje Lijnbaanssteeg Uithof
Ds. J.W.B. Cohenstraat Lijsterbes Van Aitsemastraat
Duvenhoek Liobastraat Van Kleffensstraat
E Sjuck fan Burmaniastraat Lisdodde Verzetsstrijder
Eelaan Liudgerleane Vlasstraat
Eewal Ljurk Vleesmarkt
Eiberstraat Lyceumweg Voorstreek
Einekoer Markt Vrijgevochtenwaltje
Elzenlaan Marktstraat Waagstraat
Energieweg Mearsloatswal Walddyk
F Hommiusstraat Meidoorn Waterhoen
F van Heemstrasingel Metslawiersterweg Waterranonkel
Fazant Mockamastrjitte Weegbree
Finneblomstrjitte Molenbuurt Westerbolwerk
Flecht Molensteeg Westerissestraat
Fockemastraat Mounedyk Westersingel
Fonteinkruid mr. J.P. Miedemastraat Wettermune
Fortuinweg Murmerwoudsterweg Wikel
Fuldastraat Nauwstraat Wilgenlaan
Fuut Nieuwebuurt Wortelhaven
G Frisiusstraat Noorderbolwerk Woudven
G Posthumastraat O van Keulenlaan Woudweg
Gasthuisstraat Oosterbolwerk Wylster
Gebr. Woudsmastraat Oostergoweg Zaagmolenstraat
Gedempte Hantumervaart Oostersingel Zonnedauw
Gen. J.P. Gauthierlaan Op de Fetze Zoutsteeg
Gossesstrjitte Op de Hoogte Zuiderbolwerk
Gritmune Op de Keppels Zuringstraat
Grote Breedstraat Op de Tuinen Zwaluwstraat
Informatie over
Dokkum

Dokkum is een stad in de gemeente Dongeradeel en telt ongeveer 13.000 inwoners.

Dokkum ligt in de Kleistreek, in het noordoosten van de Nederlandse provincie Fryslân. Dokkum is tevens de noordelijkste stad van Nederland en is een van de Friese elf steden.

Dokkum geniet internationale bekendheid omdat in 754 Bonifatius in de omgeving van Dokkum zou zijn vermoord.

Geschiedenis

Over de oorsprong van de naam Dokkum zijn verschillende verklaringen in omloop. Sommigen denken aan een combinatie en samentrekking van de Friese mansnaam 'Docko' die hier een erf of 'heim/hiem' zou hebben bezeten. Anderen associëren Dokkum met 'Tockingen', dat is een 'nederzetting aan een tocht of stroom'. In een levensbeschrijving van Bonifatius door Willibald geschreven rond 852 is sprake van 'Dockinga'. Andere varianten zijn onder meer 'Villa Nocdac' en 'Dockynchirica'.

Olivier van Keulen predikte in 1214 in Dokkum de kruistocht, waar dan ook Dokkumers aan hebben meegedaan. Deze geschiedenis wordt door middel van een halve maan op het wapen van Dokkum in herinnering gebracht.

In 1298 kreeg Dokkum na Stavoren, Harlingen, Ljouwert en Drylts als vijfde stad van Friesland stadsrechten.

In de Tachtigjarige Oorlog tegen Spanje was Dokkum een belangrijke pion in de strijd. In 1572 was de stad enkele uren in handen van de Geuzen. Dokkum werd daarvoor zwaar gestraft met de Dokkumer Furie. Na 1579, toen Dokkum zich aansloot bij de Unie van Utrecht begon een tijdperk van rust.

In vroegere jaren lag de stad in open verbinding met de zee, het Dokkumer Grootdiep. In 1597 vestigde de Fries-Groningse Admiraliteit zich in Dokkum. Vanuit hier werden allerlei zaken voor de beveiliging van de handelsvaart en oorlogvoering met Spanje op zee geregeld. Dokkum was van groot strategisch belang, wat ook blijkt uit de aanleg van de stadswallen in de jaren 1581-1582.

Toch bleef de Admiraliteit niet lang in Dokkum. Door het dichtslibben van de vaarroutes verplaatste zij in 1645 het kantoor naar Harlingen. In 1729 werd de open verbinding met de Lauwerszee definitief afgesloten door de aanleg van de Dokkumer Nieuwe Zijlen. Deze verving tevens de oude 16 eeuwse zeesluis onder de Zijl. Dokkum ontwikkelde zich steeds meer tot een op het land georiënteerde stad.

Tot 1984 was Dokkum een tevens een zelfstandige gemeente. Door een samenvoeging met de gemeenten West- en Oostdongeradeel ontstond de gemeente Dongeradeel.

Ten zuiden van Dokkum bevindt zich een bron die door de overlevering in verband wordt gebracht met (de dood van) de Frankische missionaris Bonifatius in 754 en daardoor een Rooms-Katholiek bedevaartsoord is geworden.

In Dokkum begon Fedde Sonnema zijn destilleerderij en likeurstokerij, tegenwoordig nog steeds bekend van Sonnema Berenburg. De oude fabriek staat nog steeds in Dokkum. Het pleintje voor de voormalige fabriek is naar Sonnema Sonnemapleintje genoemd.

In de negentiende eeuw ontstond een toenemend ruimtegebrek in Dokkum. Dit was te wijten aan de vestingwallen die groei naar buiten belemmerden, binnen het schootsveld van de kanonnen op de bastions mocht namelijk niet gebouwd worden. Alle nieuwbouw werd in de binnenstad opgepropt, wat leidde tot het verlies van vele oude historische gebouwen. Gelukkig werd de binnenstad van Dokkum - als een van de eerste plaatsen in Nederland - in 1974 uitgeroepen tot beschermd stadsgezicht.

Lang geleden stopte er een trein in Dokkum, het Dokkumer lokaaltje. De passagiersdienst is al voor de oorlog opgeheven, het goederenvervoer pas halverwege jaren 70.


Bezienswaardigheden

In de afgelopen jaren is veel van de oude glorie in ere hersteld. Met behulp van geld uit Brussel is de binnenstad opnieuw bestraat, en zijn er diverse kunstwerken aangebracht. Ook particulier is er veel aan de stad opgeknapt. Voorbeelden hiervan zijn de Koffiebranderij, waar nu een restaurant in gevestigd is en trapgevelhuis 'De Gouden Hand' aan de vleesmarkt.

Dokkumer specialiteit is Dockumer koffie.


Stadhuis

Het fraaie stadhuis uit 1610 heeft een vroedschapkamer in rococostijl en wandschilderingen van D. Reynes.


Admiraliteitshuis

Tot 1645 was het admiraliteitshuis (gebouwd in 1618) de vergaderplaats van de Friese en Groningse Admiraliteiten.


Blokhûs

Tegenover het stadhuis staan op de plaats van het voormalige Blokhuis (vestiging ter verdediging van de stad) drie zeer fraaie zeventiende eeuwse huizen.


De Waag

De Waag is gebouwd in 1754, precies 1000 jaar na de stichting van Dokkum. Het bezit 4 ionische pilasters met gebeeldhouwde stadswapens en een klokkoepel. Op de gevel staat nog steeds de tekst waekt en weeght. Dit i.v.m. de tweeledige functie die het vroeger had. Ten eerste werd hier de zuivel gewogen en ten tweede waren hier soldaten gelegerd. Tegenwoordig zit er een bourgondisch eethuys gevestigd in de waag


Hervormde Martinuskerk

De Hervormde Martinuskerk is een gotische kerk.
Deze kerk staat boven op de terp van Dokkum. De kerk is toegankelijk op woensdagen, zaterdagen en natuurlijk zondagen. Diensten om 09.30 en 19.00


St. Bonifatiuskerk

De St. Bonifatiuskerk is een neogotische kerk uit 1871 naar ontwerp van P.J.H. Cuypers.


Stadswallen

Er zijn vijf stadswallen rondom Dokkum gebouwd. Deze stadswallen staan bekend als bolwerken. Om deze bolwerken lag water. De enige ingangen om in Dokkum te komen waren vier poorten. Hanspoort, Halvemaanspoort, Woudpoort en de Aalsumerpoort. Om 21.55 werden klokken geluid als waarschuwing dat de poorten gingen sluiten. Mensen buiten Dokkum hadden dan nog vijf minuten tijd om naar binnen te gaan. De bolwerken zijn nog steeds goed te zien omdat ze nog steeds intact zijn. Ook nu nog worden om 21.55 in Dokkum de klokken geluid om deze traditie ter ere te houden.


754-2004: 1250 jaar Dokkum

Omdat 754 de eerste keer in de geschiedenis is dat Dokkum wordt genoemd heeft men dit jaar als stichtingsjaar van Dokkum gekozen. In 2004 was dat 1250 jaar geleden, en vanwege dat Jubileum was 2004 voor Dokkum een jaar van feestelijkheden. Onder andere met de vierjaarlijkse stadsfeesten werd dit jaar extra groot uitgepakt. Ook verscheen een standaardwerk over de geschiedenis van Dokkum, getiteld Geschiedenis van Dokkum, hart van noordelijk Oostergo.


Moderne tijd

Ook tegenwoordig leeft Dokkum nog steeds volop zo zijn er de volgende interessante organisaties;
 • Onderwijs zoals Het Dockingacollege.
 • sportverenigingen
 • werkgevers
 • kerken
 • Het kleinste ziekenhuis van Nederland: Talma Sionsberg


  Geboren in Dokkum

 • Gemma Frisius (8 december 1508), wetenschapper
 • Ruben van Gogh (1967), dichter
 • Rein Jan Hoekstra (25 november 1941), jurist, lid van de Raad van State
 • Jacobus Knol (30 maart 1936), Fries schrijver
 • Dewi Pechler (9 september 1983), zangeres
 • Syb van der Ploeg (15 juni 1966), zanger van de Kast