Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Easterein
Algemeen

Easterein


Foto's Easterein
Tsjerkebuorren

Easterein • Tsjerkebuorren 1 t/m 33 • Herfst 2004


Foto's Easterein
Sibadawei

Easterein • Sibadawei 1 t/m 19 • Herfst 2005


Foto's Easterein
Skilplein

Easterein • Skilplein 1 t/m 31 • Zomer 2006


Foto's Easterein
Skilplein

Easterein • Skilplein 1 t/m 31 • Zomer 2006


Foto's Easterein
Tsjerkebuorren

Easterein • Tsjerkebuorren 1 t/m 33 • pand nummer 19 Weefatelier • Winter 2007

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Easterein


Luchtfoto's Easterein / foto's Easterein
Algemene luchtfoto's / foto's van Easterein
Koopzondagen Easterein

A t/m G G t/m S S t/m Z
't Heechhiem Grieneleane Skippersbuorren
't Kleaster Hofsleane Skoallestrjitte
A Joustrastrjitte It Risplan Skrok
De Ljits Koaifinne Smidslan
De Singel Meilahuzen Stittenserleane
De Streek PostApart Tsjerkebuorren
Dobbelan Postbus Van Eijsingaleane
Eeskwert Sibadawei Vrijburg
Fabrykswei Sjaardaleane Wynserdyk
Foarbuorren Skilplein
Informatie over
Easterein

Oosterend (officieel (Fries): Easterein) is een dorp in de Friese gemeente Littenseradeel (Littenseradiel) en heeft circa 1000 inwoners. Het ligt in de driehoek Bolsward, Sneek en Franeker.

Het dorp wordt gekenmerkt door de Martinikerk. De kerk is grotendeels middeleeuws en bezit de oudste sacristie van Friesland. Een bezienswaardigheid is de zeldzame kraak (oksaal) uit 1554 met renaissance snijwerk. In het interieur bevindt zich een 17e eeuwse herenbank. Het omringende water vertelt nog iets over de tijd, dat personen en goederen nog over water werden vervoerd.

Tot de gemeentelijke herindeling in 1984 maakte Oosterend deel uit van de gemeente Hennaarderadeel. In 1991 werd de officiële naam gewijzigd in het Friestalige Easterein.