Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Franeker
Spaarbankstraat

Franeker • Spaarbankstraat 1 t/m 13 • Winter 2014


Foto's Franeker
Spaarbankstraat

Franeker • Spaarbankstraat 1 t/m 13 • Winter 2014


Foto's Franeker
Zuiderkade

Franeker • Zuiderkade 1 t/m 29 • Winter 2014


Foto's Franeker
Zuiderkade

Franeker • Zuiderkade 1 t/m 29 • Winter 2014


Foto's Franeker
Hertog van Saxenlaan

Franeker • Hertog van Saxenlaan 1 t/m 37 • Winter 2014


Foto's Franeker
Hertog van Saxenlaan

Franeker • Hertog van Saxenlaan 1 t/m 37 • Winter 2014

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Franeker


Luchtfoto's Franeker / foto's Franeker
Algemene luchtfoto's / foto's van Franeker
Koopzondagen Franeker

A t/m J J t/m P P t/m Z
A F d Savornin Lohmanstraat Jan de Haanstraat Prins Willem d Zwijgerlaan
A Maria v Schurmasingel Jan Dirksstraat Prinses Beatrixstraat
A S Talmaplein Jan Piebengastrjitte Prinses Margrietstraat
A van Voorthuijsenweg Jan Reitsmastraat Professor Andalastraat
Abraham Kuyperstraat Jan Rodenhuisplein Professor Camperstraat
Academiestraat Jan Stapertlaan Professor Holwardastraat
Albartus Teltingstraat Jan Vlietstrastraat Professor J Bogermanstraat
Albrondalaan Jitze Pieter van Dijkstraat Professor J Greidanusstraat
Amperestraat Johannes van Duurenstraat Professor Lorestraat
Anne Smidtsplein Julianastraat Professor Schotanusstraat
Arkens Junobaan Professor Tydemanstraat
Barkentijn Jupiterbaan Professor U Huberstraat
Binnenhof Kamstrastraat Professor van Swindenstraat
Bloemketerp Karveel Professor Venemastraat
Botniasteeg Kelvinstraat Professor Vitringastraat
Breedeplaats Kie Professor Wassenberghplein
Bruorren Halbertsmastraat Kiesterzijl Professor Wassenberghstraat
Burg J Dijkstraweg Klaarkampstraat R Pollemaplein
Burg Westerhuisstraat Klaas Kuikenstraat Raadhuisplein
Burgemeester Juckemastraat Kleijenburg Rients Koopmansstraat
Burgemeester Okmastraat Klipper Rinze Werkhovenstraat
C F Engelhardstraat Komeetbaan S L Mansholtplein
C Lelystraat Kor Bootpaed Salverderweg
C P M Rommestraat Korvet Saturnusbaan
Cammingastraat L J M Beelplein Saxenstate
Ceresbaan Laene Schalsumerweg
Christiaan v Saarloosstraat Lambertus Doniastraat Schapendijkje
Cort van der Lindenstraat Lammert Hofstrastraat Schepsnavel
D Oosterbaanstraat Lammerts van Buerenstraat Schilbanken
D U Stikkerstraat Langhuis Schilcampen
De Gideon Leeuwarderend Schoener
De Vang Leeuwarderweg Schoolsteeg
De Wieken Lijnbaanstraat Schouw
Dijkstraat Linthorst Homanstraat Serviceflat Froonacker
Dr Jelle Bangastraat Lutje Lollum Severander
Duukelaar Lutje Lollumerweg Sexbierumerweg
E B Folkertsmaplein Lycklamastraat Simke Kloostermanstraat
Edisonstraat Maanbaan Sint Martiniplantsoen
Eilandje Maanvogel Sjaardemastrjitte
Eise Eisingastraat Marconistraat Sjouke Helfrichstraat
Emmastraat Marsbaan Sneeuwvlerk
Fedde Schurerstrjitte Marten Oostwoudstraat Snepper
Feikemastraat Meester Flapperlaan Spaarbankstraat
Filosofenpad Mercuriusbaan Stationsweg
Folkert de Jongstraat Meteoorbaan Suze Groenewegplein
Fonteinstraat Michiel Miedemastraat Taede Zijlstrastraat
Franciscushof Minne Hofstrastraat Thomas de Grootstraat
Fregat Molensteeg Thorbeckestraat
Frisia Morsestraat Tichelwurk
Froonacker Mr G Schotstraat Tiete Weverstraat
G A Wumkesstrjitte Mr K Bijlsmastraat Titia Bogardastraat
G Groen v Prinstererlaan Mr Wichers Wierdsmastraat Tjalk
G Swanenburg d Veijestraat Nauwe Steeg Tjotter
Gaffelaar Neptunusbaan Tuinen
Galjoen Nieuwe Hof Turfkade
Gellius Tammingastraat Noord Tzummerweg
Getswerderdyk Noorderbleek Ulbe van Houtenplein
Godsacker Noorderbolwerk Uranusbaan
Groenmarkt Nyckle J Haismaplein Van Andel-Ripkestraat
Groot Sjaerdema Nynke Fan Hichtumpaed Van der Bildtstraat
Gysbert Japicxstrjitte Obe Postmaplein Van Ghemmenichstraat
H Algraplein Ockingahiem Van Harinxmaweg
H J A M Schaepmanplein Oevergast Vijfhuizen
H. algerapein Oostelijke Industrieweg Vijverstraat
Harlingervaart Osingastraat Vliet
Harlingerweg Oud Kaatsveld Voltastraat
Heerengracht P F Catsstraat Voorstraat
Hertog van Saxenlaan P J Oudplein Vossegatsteeg
Hessel van Martenastraat P J Troelstrastraat Waagstraat
Het Hoochhout P Lieftinckplein Waling Dijkstrastrjitte
Het Want P S Gerbrandystraat Waloen
Hitzumerweg Pallasbaan War
Hocquart Parallelweg Watersnater
Hofstraat Parklaan Westerbolwerk
Hottingastraat Parkstate Wijdesteeg
Hulk Paul Krugerstraat Wijtze Ennemastraat
Ids Jousmastraat Pier Wensemiusstraat Wilhelminastraat
IJsbaanweg Pim Mulierstraat Willem Koningstraat
It Ankerplak Planetenbaan Willem Lodewijkstraat
J A W Burgerstraat Plutobaan Willem Westrastraat
J G Suurhoffstraat PostApart Windzwever
J H Pameijerstraat Postbus Yme Schuitmakerstrjitte
J M L T Calspad Prins Bernhardlaan Ypeijsingel
J W Lunterstraat Prins Clausstraat Zevenhuizen
James Wattstraat Prins Hendrikkade Zilverstraat
Jan Bogtstrastraat Prins Mauritsstraat Zuidelijke Industrieweg
Zuiderkade
Informatie over
Franeker

Franeker (Fries: Frjentsjer) is de hoofdplaats van de gemeente Franekeradeel, in de provincie Friesland. De stad telt ongeveer 12.610 inwoners en is één van de Friese elf steden.

Franeker heeft een historische binnenstad met veel monumenten; verschillende musea, waaronder het kaatsmuseum en het historische planetarium van Eise Eisinga; de 15e-eeuwse Martinikerk (de enige kerk in Friesland met kooromgang); en verder het oudste studentencafé van Nederland (de Bogt fen Guné), een jachthaven, een theater, en een overdekt zwembad. Ook is hier GGZ-Franeker (het voormalige Psychiatrisch Ziekenhuis) gevestigd, en vanaf 2005 ook de Forensisch Psychiatrische Afdeling (FPA-Franeker).

Het verhaal gaat dat inwoners van Franeker geprobeerd hebben een kerkklok te stelen uit een naburig dorp. Sindsdien worden de Franekers klokkedieven genoemd.

Sinds 1853 vindt te Franeker elk jaar de PC plaats; dit is de belangrijkste kaatswedstrijd van Friesland en de oudste reguliere sportwedstrijd ter wereld.


Geschiedenis

Franeker zou rond 800 zijn ontstaan als een Karolingisch castellum. De naam zou afkomstig zijn van "Froon-acker", ofwel "land van de heer/koning". Van de 11e eeuw tot de 16e eeuw ontwikkelde Franeker zich tot het bestuurlijk centrum van noordelijk Westergo. In de 15e eeuw vestigde hertog Albrecht van Saksen zich in Franeker. Het stadje leek zich tot hoofdstad van Friesland te ontwikkelen, maar werd overvleugeld door Leeuwarden.

Toen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden in opstand kwam tegen Spanje, koos Franeker al vroeg de zijde van Willem van Oranje. Franeker werd hiervoor in 1585 beloond met een universiteit; op Leiden na de oudste van Nederland. Aan deze "Franeker Academie", geschonken door de Friese stadhouder Willem Lodewijk van Nassau en geopend op 29 juli 1585, kon men theologie, rechten, medicijnen, klassieke talen, wijsbegeerte en wis- en natuurkunde studeren. Een van de studenten was prins Willem IV.
In de 18e eeuw raakte de stad in verval.

In de patriottentijd deed de stad Franeker nog van zich spreken. In mei 1787 werd het de studenten en professoren verboden deel te nemen aan de exercitiegenootschappen. In september 1787 trokken een tiental rebellerende Friese statenleden zich terug in Franeker: daar verwachtten zij de meeste steun. Het bleek een onhandige zet, want de aanvoer van wapens en munitie mislukte. Voldoende steun van buiten en van de bevolking bleef achterwege. De tot wanhoop gedreven leiders verlieten de stad na de kerkdienst en overhaast, zonder de uiterst belastende documenten mee te nemen. Een twintigtal Franekers werden gevangen gezet in het blokhuis van Leeuwarden en veroordeeld. In 1811 liet Napoleon de universiteit sluiten. De opvolger van de Franeker Academie was het Rijksatheneum, dat van 1815 tot 1847 heeft bestaan maar - evenals zijn voorganger - uiteindelijk aan gebrek aan studenten ten onder ging. De collectie van de universiteitsbibliotheek, die veel zeldzame oude drukken bevat, werd overgebracht naar de provinciale bibliotheek te Leeuwarden (thans: Tresoar).

Ofschoon de stad niet meer over een universiteit beschikt, vinden er toch nog af en toe academische promoties plaats. Promovendi van de Rijksuniversiteit Groningen die promoveren op een onderwerp dat met Friesland te maken heeft of die een band met Friesland hebben, mogen hun proefschrift in de Franeker Martinikerk verdedigen.

In 1984 werden de gemeenten Franeker en Franekeradeel, zowel als een deel van de gemeente Barradeel samengevoegd tot de huidige gemeente Franekeradeel.

In oktober 2003 bleek het museum 't Coopmanshûs in Franeker in bezit van de oudste eikenhouten kast van Nederland. De tweedeurs archiefkast stamt uit circa 1550, en is gemaakt van eikenhout van voor 1550, dat afkomstig is uit de Baltische staten, zo bleek na dendrologisch onderzoek.

Wegens herhaaldelijke tekorten op de gemeentelijke begroting staat de gemeente Franekeradeel onder curatele van de provincie Friesland.


Bekende Franekers

  • Eise Eisinga
  • Jan Hendrik Oort
  • Johan Sems
  • Dave Steensma