Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Hijum
De Loane

Hijum • De Loane 1 t/m 9 • Zomer 2009


Foto's Hijum
Algemeen

Hijum - Foto Jan Dijkstra van een kerkje in Hijum

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Hijum


Luchtfoto's Hijum / foto's Hijum
Algemene luchtfoto's / foto's van Hijum
Koopzondagen Hijum

A t/m F F t/m O O t/m Z
Alde Ringwei Finnepaed Oerd
Bredyk Hege Hearewei Poaitrije
De Loane Lege Hearewei Popkereed
Efter de Wal Leijesterpaed Skoallestrjitte
Ekersein Mieddyk Terp
Wallinga's-trije
Informatie over
Hijum

Hijum is een dorp in de Friese gemeente Leeuwarderadeel. Het ligt in het noorden van de gemeente en heeft 390 inwoners (2004).

Het dorp is ontstaan op een oude kwelderwal. De naam komt waarschijnlijk van het Fries hiem voor 'woonplaats'. In de 12e eeuw werd een dijk aangelegd waardoor Hijum binnendijks kwam te liggen. Het werd toen bezit van het klooster Mariëngaarde uit Hallum. De adelijke geslachten Abinga en Emminga hadden ook een zekere macht. De Abinga's behoorden tot de Vetkopers. Toen Karel V in 1511 werd ingehuldigd als landsheer van Friesland, weigerde Binnert Abinga de eed van trouw aan de nieuwe landsheer af te leggen. Daarop werd zijn bezit overgenomen door Hessel van Martena (naar wie het Martenahuis in Franeker is genoemd).

Na de Reformatie werden Hijum en Finkum tweelingdorpen. Het verenigingsleven was gecombineerd, en het jaarlijkse dorpsfeest werd beurtelings in een van beide dorpen gehouden. Hijum was het grootste dorp van de twee. Het inwonertal schommelde lange tijd rond de 300; de middenstand van de beide dorpen woonde hier; en er was een cichoreifabriekje gevestigd. Na 1945 is het aantal inwoners toegenomen doordat inwoners uit Leeuwarden zich in Hijum vestigden.

Hijum kent een kerk uit de 12e eeuw die gewijd is aan Sint Nicolaas, de beschermheilige van de zeelieden. Mogelijk woonden er destijds schippers in het dorp. Via Oude Leije bestond een verbinding met de Middelzee. Rond 1900 is de terp waar de kerk op staat voor een groot gedeelte afgegraven. De kerk is tegenwoordig eigendom van de Stichting Alde Fryske Tsjerken. In 1877 werd in Hijum ook een protestantse kerk gesticht.

In Hijum is de sterrenkundige Arjen Roelofs (1754-1828) geboren.