Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Kollum
Uniahof

Kollum • Uniahof 2 t/m 20 • Herfst 2004


Foto's Kollum
Tochmaland

Kollum • Tochmaland 1 t/m 3 • Molen Tochmaland in Kollum. www.tochmaland.tk • Lente 2007


Foto's Kollum
Tochmaland

Kollum • Tochmaland 1 t/m 3 • Molen Tochmaland in Kollum.www.tochmaland.tk • Lente 2007


Foto's Kollum
Oosterdiepswal

Kollum • Oosterdiepswal 1 t/m 27 • Oosterdiepswal gezien vanaf de Voorstraat • Lente 2003


Foto's Kollum
Kerkstraat

Kollum • Kerkstraat 1 t/m 19 • St. Maartenskerk gezien vanaf de Voorstraat • Lente 2003

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Kollum


Luchtfoto's Kollum / foto's Kollum
Algemene luchtfoto's / foto's van Kollum
Koopzondagen Kollum

A t/m H H t/m R R t/m Z
Adje Lambertszlaan Hoogeboomstraat Rosseel
Allert D van der Leijwei Johannes Bogermanstraat Sijbren Tijmstrastraat
Badweg Julianastraat Simke Kloostermanstraat
Bamaweg Jumaweg Singelweg
Beatrixstraat Kalmoes Sixma van Heemstralaan
Beline Kerkstraat Sjoerdaweg
Bernhardlaan Kievitstraat Sulkystraat
Botsaard Kriekepitte Tibeert
Brongersmaweg Kwelderweg Ticeline
Bruneel Leeuwerikstraat Tilburystraat
Bumapad Lisdodde Timmerwerf
Cantaart Maartensplein Tochmalaan
Cantecleer Maupertuus Tochmaland
Clantweg Meckama Tolhuis
Colleheimlaantje Meckamastraat Tollingasingel
Cuwaard Meerkoetstraat Tollingawei
de Anjen Molenhoek Trekweg
De Broeken Mr Andreaestraat Tsjerk Hiddesstraat
de Dellen Nobel Tsjibbe Geartsstrjitte
de Hammeren Nyckle Haismastrjitte Uniahof
de Hooidollen Obe Postmastrjitte Valkenhof
De Keegen Oliemolensingel Van Aylvastraat
De Tunen Ooievaarshof Van Bootsmalaan
de Westeregen Oostenburgstraat Van Broersmastraat
de Wirden Oostenstein van Eysingalaan
Dr. Wumkesstrjitte Oosterboereweg Van Limburg Stirumweg
Ermeline Oosterdiepswal Van Riniastraat
Eskesstraat Paradyske Van Scheltingalaan
Eyso de Wendtstraat Pastoriesteeg Van Tademastraat
Firapeel Phaesmaweg Voorstraat
Gasthuisstraatje Pluvierstraat W H van Heemstraweg
Gerrit Bleekerstraat PostApart Waling Dykstrastrjitte
Grimbeert Postbus Waterlelie
Gruttostraat Prinsenhof Westerdiepswal
Gysbert Japicxstrjitte Putstraat Wilhelminastraat
Halbertsmastrjitte Rechthuisplein Willem Lodewijkstraat
Harddraversbaan Regnerus Meinardystraat Willem Loreweg
Harmen Sytstrastrjitte Reigershof Witteveenstraat
Hayemaweg Reinaard Woldringhstraat
Hesseweg Riddersmaweg Wouddijk
Hoog Pypke Rijdstraat Zevenhuisterweg
Zuiderstraat
Informatie over
Kollum

Kollum is een dorp en de hoofdplaats van de Friese gemeente Kollumerland en Nieuwkruisland. Het dorp telt ruim 5600 inwoners.

De Voorstraat is de doorlopende weg in het centrum van Kollum. Monumentenzorg omschrijft de hoofdplaats van Kollumerland als een wegdorp. De Voorstraat kruist de Zijlsterried. Deze kruisstructuur is in de Middeleeuwen ontstaan en heeft zich in de loop van de geschiedenis bestendigd. Kollum heeft een beschermd dorpsgezicht. In totaal zijn er 31 monumenten te vinden, waaronder de gereformeerde en hervormde kerk, het voormalig postkantoor en voormalig raadhuis.

Kollum is een vlecke, een dorp met kleinstedelijk karakter. Het is in de vroege Middeleeuwen ontstaan op de rand van een zandplateau als een nederzetting bij de direct met zee in verbinding staande Dwarsried. Gedurende de 11de tot 13e eeuw zijn de landerijen bedijkt, de omliggende veengronden in cultuur gebracht en kon Kollum zich ontwikkelen tot een centrum. Het werd de hoofdplaats van Kollumerland en in het centrum kwam dan ook een rechthuis.


Geschiedenis

De 17e en 18e eeuw waren voor Kollum tijden van groei en bloei dankzij handel en scheepvaart. In het midden van de 17e eeuw kwam op kosten van de stad Dokkum de Stroobosser Trekvaart tot stand, waardoor Kollum via de korte Kollumer Trekvaart een goede verbinding kreeg met het zuiden. Er liep een Hessenweg langs Kollum, nog steeds herkenbaar in een straatnaam. Geleidelijk is Kollum vooral langs de Voorstraat en enkele zijstraten uitgebreid, gedurende de 19e eeuw kwam er in het zuiden ten westen van de trekweg bebouwing bij. Gedurende de 20ste eeuw en vooral na de Tweede Wereldoorlog is Kollum sterk uitgebreid. Eerst in het zuidwesten en ook aan de oostelijke zijde van de trekvaart, later aan de noordoostelijke zijde en tenslotte in het noorden.


Bezienswaardigheden

Bezienswaardigheden van Kollum zijn Hervormde St. Maartenskerk en de Gereformeerde kerk. De Maartenskerk is een Gotische kerk met delen uit de dertiende en vijftiende eeuw en opnieuw ontdekte muurschilderingen. De Gereformeerde kerk uit 1925 is een ontwerp van architect E. Reitsma. Reitsma maakte deel uit van de Groninger kunstenaarskring De Ploeg. De modern ogende plafond schilderingen zijn van George Martens, ook lid van De Ploeg.

Het dorp heeft vele voorzieningen. Naast een goed vertegenwoordigde middenstand vervult cultureel centrum De Colle een belangrijke rol. Er zijn drie basisscholen en twee scholen voor voortgezet onderwijs. Er is een poldermolen, verwarmd openlucht zwembad, tennisbanen, je kunt er waterfietsen huren, jachthaven, streekmuseum. In het dorp wordt ook de streekkrant, het Nieuwsblad van Noord-Oost Friesland uitgegeven, ook wel de Kollumer Courant genoemd of spottend het Kollumer oud-wijf.

Kollum heeft ook zijn naam aan een kaas gegeven, de Kollumer kaas. Deze kaas wordt van rauwe melk gemaakt en is een stukje pittiger. Ieder jaar worden in de week voor Koninginnedag de Kollumer Kaasdagen georganiseerd.