Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Pingjum
Grote Buren

Pingjum • Grote Buren 11 t/m 53 • Grote Buren 41 • Lente 2006


Foto's Pingjum
Waltingalaan

Pingjum • Waltingalaan 52 t/m 52 • Lente 2006


Foto's Pingjum
Grote Buren

Pingjum • Grote Buren 11 t/m 53 • Grote Buren 35 • Lente 2008


Foto's Pingjum
Oorlogssteeg

Pingjum • Oorlogssteeg 2 t/m 8 • Pingjum in Wonseradeel in Friesland. Bij een gevecht tussen Duitsers en Canadezen vielen op 16 April 1945 39 slachtoffers waaronder 6 inwoners van Pingjum en een Canadees. De naam Oorlogssteeg herinnerd hieraan. Pingjum bezit een beschermd dorpsgezicht. Foto Jan Dijkstra. • Zomer 2010


Foto's Pingjum
Algemeen

Pingjum - Pingjum gezien van uit de Polder. Foto Jan Dijkstra. Zie eens op de satelliet kaart van Pingjum, hoe mooi het ligt op de grens van bouwland en weiden, Het gebied heet dan ook de Kleine Bouw hoek.


Foto's Pingjum
Algemeen

Pingjum - De weide wereld bij Pingjum op de rand van weide en bouwland, Foto Jan Dijkstra.

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Pingjum


Luchtfoto's Pingjum / foto's Pingjum
Algemene luchtfoto's / foto's van Pingjum
Koopzondagen Pingjum

A t/m K K t/m N N t/m Z
Bootland Kerkpad Nesserlaan
Buitendijk Kerkstraat Nijenhuisweg
Burenlaan Klein Huisterweg Oorlogssteeg
De Alde Haven Kleine Buren Pibemalaan
De Blokken Lammert Scheltesstraat Riegeweg
De Kamp Molenlaan Rijksweg E10
Geert Gratamastrjitte Mulierlaan Strandweg
Grote Buren Nearesteech Taekelaan
Waltingalaan
Informatie over
Pingjum

Pingjum (Fries: Penjum) is een dorpje in de Friese gemeente Wonseradeel (Wûnseradiel) en telt ongeveer 670 inwoners (2004).

Het dorp ligt iets ten oosten van de plaats waar de Afsluitdijk de Friese kust bereikt, dichtbij de plaatsen Harlingen, Witmarsum, Wons en Zurich.


Geschiedenis

Pingjum is ontstaan aan de Marne, een oude zeearm van de Waddenzee. Het gebied werd waarschijnlijk voor het begin van de jaartelling al bewoond. Toen in de 19e eeuw de terp werd afgegraven, werd een Romeins beeldje van de god Mercurius gevonden. De naam Pingjum is herleidbaar tot Penningaheem, dat 'plaats van Penninga' betekent. Op een lijst uit 1270 wordt al een kerk te Pingjum genoemd. Aan het eind van de 15e eeuw werd het dorp verschillende malen geplunderd en gebrandschat, en in 1500 werd een nieuwe kerk gebouwd. In 1524 werd Menno Simons hier aangesteld als vicaris.

Toen in de nacht van 3 op 4 februari 1825 de Friese zeedijken doorbraken tijdens een vliegende westerstorm, bleef Pingjum gespaard dankzij een dijk rond het dorp, de Pingjumer Halsband. Op 16 april 1945 begon in Pingjum een hevig gevecht tussen het Canadese Eerste Leger, en een groep Duitse scherpschutters die de aftocht van Duitse troepen over de Afsluitdijk moesten beveiligen. Er vielen 39 slachtoffers, onder wie 6 burgers en 1 Canadees.

Tegenwoordig is een deel van de huizen van Pingjum in gebruik als recreatiewoning. Het doopsgezinde schuilkerkje van Pingjum wordt door Mennonieten uit de gehele wereld bezocht. In het kerkje wordt een diaserie over het leven van Menno Simons vertoond.


Bekende Pingjumers

  • De wiskundige Obbe Sickes Bangma is hier geboren.
  • De Friese cabaretier Rients Gratama woonde gedurende zijn jeugd in Pingjum.