Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Sexbierum
Sixtuswei

Sexbierum • Sixtuswei 1 t/m 19 • sixtuswei • Winter 2009


Foto's Sexbierum
Hearewei

Sexbierum • Hearewei 2 t/m 30 • Winter 2010


Foto's Sexbierum
Hearewei

Sexbierum • Hearewei 1 t/m 9 • Winter 2010


Foto's Sexbierum
Liauckamalaan

Sexbierum • Liauckamalaan 2 t/m 4 • Liauckemaleane • Lente 2008


Foto's Sexbierum
Liauckamalaan

Sexbierum • Liauckamalaan 2 t/m 4 • Lente 2010


Foto's Sexbierum
Latsmaleane

Sexbierum • Latsmaleane 1 t/m 3 • Sepia foto gemaakt tijdens de trouwerij van Kay&Gerda • Zomer 2011

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Sexbierum


Luchtfoto's Sexbierum / foto's Sexbierum
Algemene luchtfoto's / foto's van Sexbierum
Koopzondagen Sexbierum

A t/m H H t/m S S t/m Z
Achterom Hottingabur Sixtuswei
Adelenstrjitte Jan Baron van Echtenstraat Skoalstrjitte
Alde Buorren Juckemaleane Slachte
Buorfinneleane Kade Spoardyk
De Finne Latsmaleane Stasjonswei
De Kampen Liauckamalaan Terp
De Tsjerke-ekers Molepaed Terppaed
Dukerstraat Nije Buorren Tsjerk Hiddesstrjitte
Fliet Ottemaleane Tsjerkebuorren
Frjentsjerterdyk Pastorijbuorren Tsjerkepaed
Frjentsjerterein Pastorijreed Van Haersoltestrjitte
Getswerdersyl PostApart W Kroesestrjitte
Hearewei Postbus Walburgastrjitte
Hoarnestreek Rients Westrastrjitte Waltaleane
Informatie over
Sexbierum

Sexbierum (Fries: Seisbierrum) is een dorp in de Friese gemeente Franekeradeel en telt ongeveer 1750 inwoners.

Sexbierum ligt gelegen op ongeveer acht kilometer ten noordoosten van de stad Harlingen en ongeveer zeven kilometer ten noordwesten van de stad Franeker. Het dorp ligt als het ware op de top van de driehoek Sexbierum-Harlingen-Franeker.
Die driehoeksvorm komt ook terug in de sinds 1987 in Sexbierum aanwezige piramide van Aeolus (god van de wind). Aeolus is destijds gebouwd als wind-attractie park en bezoekerscentrum vanwege het nieuwe windmolen experimenteel park vlakbij Sexbierum (en eigenlijk gelegen op land behorend bij Oosterbierum).

Sexbierum werd in het verleden ook wel genoemd: Sixtabarra en Sixtusburen, naar de heilige Sixtus. De Nederlands Hervormde kerk van Sexbierum is nog steeds gewijd aan de Heilige Sixtus en bestaat sinds de twaalfde eeuw. In het Fries heet het dorp Seisbierrum, dus hoe precies Sex in de naam is gekomen, is niet geheel duidelijk. Het dorp wordt in geschriften rond het jaar 600 reeds genoemd.

Sexbierum vormt met Pietersbierum samen een soort dubbeldorp, aangezien beide dorpen de laatste 60 jaar aan elkaar zijn gegroeid en verder zijn verweven. Toen het gemeentehuis in het dubbel-dorp kwam is ook prompt de scheidingslijn tussen beide dorpen een kleine honderd meter opgeschoven om er vooral voor te zorgen dat het gemeentehuis in Sexbierum kwam te staan.

Sinds de gemeentelijke herindeling van 1984 is dat niet meer een heikel punt, want toen werd Sexbierum ingelijfd bij gemeente Franekeradeel. De scheidslijn tussen Sexbierum en Pietersbierum is daarbij weer op de oude plaats terecht gekomen en dus de discussie in principe ten einde.

Te samen hebben de dorpen ongeveer 1900 inwoners in ongeveer 660 huizen (inclusief het buitengebied), veel verenigingen (zoals o.a. tennis-, kaats-, voetbal-, muziek-, judo-, schaak-, toneel-, biljart & kaart-verenigingen), sociaal-cultureel werk (St. Dorpscentrum Sexbierum-Pietersbierum en Soos de Mir), circa 50 bedrijven, een bibliotheek, enz enz.


Bekende personen

  • Tjerk Hiddes de Vries, Fries admiraal en zeeheld uit de zeventiende eeuw (geboorteplaats)