Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Warns
Laaksum

Warns • Laaksum 1 t/m 7 • Op een middag te toeren door mooi Gaasterland en dit punt bij Laaksum mag dan niet gemist worden. Er was een dikke dreigende lucht en regen op komst. Ankie Rusticus Sneek • Lente 2010


Foto's Warns
Laaksum

Warns • Laaksum 1 t/m 7 • Op een middag te toeren door mooi Gaasterland en dit punt bij Laaksum mag dan niet gemist worden. Ankie Rusticus Sneek • Lente 2010

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Warns


Luchtfoto's Warns / foto's Warns
Algemene luchtfoto's / foto's van Warns
Koopzondagen Warns

A t/m J J t/m O O t/m Z
't Noard Janke Trompstrjitte Op 'e Wal
't Sein Kampenspaed Pastorywei
't Sou Kapelstrjitte PostApart
Ats Bonninghawei Kappenburch Postbus
Boppelans Klipper Reade Wei
Buorren Laaksum Skarl
De Waske Mennistepaed Skarlerdyk
Himmelumerdyk Nei de Feart Tsjalk
Informatie over
Warns

Warns is een dorp in de gemeente Nijefurd, met ongeveer 827 inwoners. Het is een lintdorp dat loopt van het Johan Friso kanaal in het noorden tot Laaksum bij het IJsselmeer in het zuiden. Door deze ligging is de watersport voor Warns van groot belang, met name de jachtbouw.

Tot het gebied van Warns behoren ook de buurtschappen Laaxum en Skarl.


Geschiedenis

Men denkt bij Warns al gauw aan de Slag bij Warns (1345), maar Warns heeft nog meer geschiedenis. In Warns stond ooit de stins van Jelmer Ottes Sytzama, en toen Douwe Geales Galema hier in 1490 ook een stins liet bouwen, ontstond er ruzie. Sytzama was namelijk een Schieringer en Galema was een Vetkoper. Het conflict werd pas beslecht toen Galema de stins van Sytzama liet afbreken.

In de Middeleeuwen bestond hier ook nog kapel genaamd Kappenburg, dat later is opgegaan in de Warnser Noorderburen.


Scheepvaart

In de 17e en 18e eeuw was Warns een dorp van zeelui. In het begin van de 18e eeuw stonden er nog acht kapiteinswoningen. De kapiteins voeren op Noorwegen en de Oostzee. In de 19e eeuw beperkte de scheepvaart zich tot Holland en verloren dorpen als Warns aan belang.