Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Beltrum
Gaarden

Beltrum • Gaarden 1 t/m 31 • Lente 2009


Foto's Beltrum
Gaarden

Beltrum • Gaarden 1 t/m 31 • Lente 2009


Foto's Beltrum
Heelweg

Beltrum • Heelweg 19 t/m 25 • Lente 2009


Foto's Beltrum
Heelweg

Beltrum • Heelweg 1 t/m 17 • Lente 2009


Foto's Beltrum
Kooierlaan

Beltrum • Kooierlaan 1 t/m 5 • mts Groot Kormelink • Zomer 2008


Foto's Beltrum
Klumpersweg

Beltrum • Klumpersweg 22 t/m 30 • Lente 1980

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Beltrum


Luchtfoto's Beltrum / foto's Beltrum
Algemene luchtfoto's / foto's van Beltrum
Koopzondagen Beltrum

A t/m H H t/m N N t/m Z
't Meken Haneveldsweg Nijlandsdijk
Abbinksweg Hassinkstraat Olden Gaorden
Achterom Heelweg Oosterenk
Avesterweg Helbargsweg Peppelendijk
Baksweg Hemminksweg Poeldersdijk
Batenburgstraat Hofstraat PostApart
Bedelaarsdijk Hooihaarsweg Postbus
Beekenweg Hoornhorststraat Regenkamp
Bellegoorsweg Horsterweg Rentinksweg
Boskamp Huiskesdijk Ringweg
Bosmansweg Huurninkallee Ruurloseweg
Broedersweg Industrieweg Schepersmaat
Bruggertweg Kampstraat Schuurmansweg
Bruinvisweg Kempersweg Severtweg
Buitinksweg Kleine Haar Slieperstraat
Bultemansweg Klumpersweg Sonderenweg
Bumptmansweg Klunt Spilmansdijk
Buurseman Kooierlaan Startmansweg
Damweg Kooigootsweg Velddijk
Deventer Kunstweg Krabbenweg Veldkampsweg
Dorpsstraat Kranenkampsweg Veldpapendijk
Dwarsweg Leunkweg Veldweg
Eibergseweg Lieftinkweg Voslaan
Frankweg Mariaplein Waterdijk
Gaarden Meenweg Westerhaar
Ganzepoelweg Mentinksweg Zieuwentseweg
Grolseweg Molleweg Zuivelstraat
Gunninkweg Nelissenstraat Zwarteweg
Haarstraat Nijkampsweg
Informatie over
Beltrum

Beltrum is een dorp in de gemeente gemeente Berkelland. Het is gelegen in de Achterhoek in de provincie Gelderland.

Beltrum is tevens een voormalige Nederlandse gemeente, dat bestond uit naast het dorp, dat zelf lang een buurtschap was en nu nog soms zo wordt aangeduid, ook de buurschappen Lintvelde, Avest en Zwolle (Gelderland)Zwolle. In 1819 werd Beltrum bij de gemeente Eibergen gevoegd en het dorp hoort sinds 1 januari 2005 tot de gemeente Berkelland.


Geschiedenis

De geschiedenis van Beltrum (een verbastering van Belteren of Velteren) als zelfstandige eenheid begint in 1236. Toen verkocht een jonker van Borculo, die mogelijk in geldnood verkeerde, de villa Groenlo en een gebied er omheen aan de graaf van Zutphen. De latere stad Groenlo was vanaf dat moment een enclave in Borculo's gebied. De Groenlose burgerij en in­stellingen, zoals het gasthuis en de kerk hadden bezit­tingen in Beltrum. Tot de "geestelijke" goederen behoor­den onder meer de erven Schurink en Gunnewijk. Tot de voogdij Beltrum behoorden in de 17e eeuw de buurschappen Beltrum, Lintvel­de, Avest en Zwolle. De marken van Beltrum en Lintvelde had­den ook enige rechten in de mark van Zieuwent, toentertijd ook wel het Heerenbroek genoemd.

Bij de volkstelling in 1748 werden in Beltrum 223 gezinnen geteld, waarvan 122 in de buur­schap Beltrum, veertig in Lintvelde, vierendertig in Avest en zevenentwintig in Zwolle. Uitgaande van een aantal van 5 personen per gezin werd de totale bevolking geschat op 1115 personen. In 1811 telde de gemeente Beltrum 1724 inwoners.

Tussen 1740 en 1770 nam het aantal nieuwe vestigingen fors toe, met name in de buurtschap Beltrum, waar men in het laatstgenoemde jaar 140 gezinnen telde. Het verpondingskohier uit de 17e eeuw biedt voor de buurtschap Beltrum: 28 gewaarde erven, 22 halve erven en maar liefst 34 katersteden. In 1817 telde de kadastrale gemeen­te Beltrum (inclusief Zwolle) 266 huizen (waarvan in de buur­schap Beltrum 149). De kadasternummering begon bij Bouwhuis of Spilman in Avest.

In 1795 werd Beltrum een zelfstandige gemeente met een zwak financieel draagvlak. De gemeente nam een aantal taken van de vroegere voogdij over, waaronder het onderhoud van wegen. Uit de boedel van de mark en de gereformeerde kerk kwam de zorg voor het onderwijs. De mark zelf bleef verantwoordelijk voor het bestuur van en toezicht op de gemeenschappelijke gronden. Bij Koninklijk Besluit van 17 februari 1819 werd Beltrum bij de gemeente Eibergen gevoegd, na onenigheid met burgemeester Batenburg van Bel­trum en de Gedeputeerde Staten. Rechter­lijk gezien behoorde de gemeente al tot het kanton (Vredegerecht)Eibergen sinds 1811. Hier­door ontstond er een onderscheid naar mentali­teit en oriënta­tie - die van het katholieke en stadse Groenlo en het hervormde Eibergen.

Dat Beltrum niet bij Groenlo werd gevoegd werd mede veroorzaakt door het feit dat de oude Gelderse steden na het herstel van de onafhankelijkheid in 1813 een bijzondere positie kregen binnen de provincie die herinnerde aan de periode van ridderschap en steden tot 1795. Daardoor werden ook de oude stads- of gemeentegrenzen gehandhaafd. Pas de fusie van de gemeenten Groenlo en Lichtenvoorde en delen van de gemeente Eibergen, waaronder Zwolle, delen van Avest en Voor-Beltrum in de nieuwe gemeente Oost Gelre, betekende voor deze buurschappen het einde van de in 1236 ontstane scheiding tussen de stad en het kerspel Groenlo.