Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Nijmegen
Weezenhof

Nijmegen • Weezenhof 5301 t/m 5325 • Weezenhof centrale deel (rondom Prins Claus School en winkelcentrum) • Lente 2008


Foto's Nijmegen
Weezenhof

Nijmegen • Weezenhof 5301 t/m 5325 • Weezenhof westelijke deel (van 30e straat in westelijke richting tot A73) • Lente 2008


Foto's Nijmegen
Weezenhof

Nijmegen • Weezenhof 4002 t/m 4006 • Weezenhof zuidwestelijke deel (van PCS in zuidwestelijke richting tot 29e straat en A73) • Lente 2008


Foto's Nijmegen
Stadionplein

Nijmegen • Stadionplein 1 t/m 1 • Goffertstadion tijdens NEC-Vitesse op zaterdag 13 april 2008 • Lente 2008


Foto's Nijmegen
Stadionplein

Nijmegen • Stadionplein 1 t/m 1 • Goffertstadion tijdens NEC-Vitesse op zaterdag 13 april 2008 • Lente 2008


Foto's Nijmegen
Thomas van Aquinostraat

Nijmegen • Thomas van Aquinostraat 1 t/m 7 • Thomas van Aquinostraat, zaterdag 13 april 2008 • Lente 2008

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Nijmegen


Luchtfoto's Nijmegen / foto's Nijmegen
Algemene luchtfoto's / foto's van Nijmegen
Koopzondagen Nijmegen

Er zijn 1203 straten in Nijmegen gevonden! Om het wat makkelijker
te maken kan je hieronder de 1e letter van de straat aanklikken die je zoekt.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ' 0-9


Informatie over
Nijmegen


Nijmegen (in het Nijmeegs: Nimwèège) is naar inwonertal de tiende stad van Nederland met circa 160.000 inwoners (agglomeratie 265.000). De stad ligt in de provincie Gelderland, grotendeels op de linkeroever van de Waal, aan de voet van een stuwwal. Een deel van de gemeente ligt aan de overzijde van de rivier: de Waalsprong, een projectgebied omvattende de dorpen Lent en Oosterhout. De gemeente Nijmegen maakt deel uit van het kaderwetgebied KAN en grenst aan de gemeenten Lingewaard, Overbetuwe, Beuningen, Wijchen, Heumen, Groesbeek en Ubbergen.


Geschiedenis

Voor de 20e eeuw

Nijmegen noemt zichzelf de oudste stad van Nederland. In het jaar 2005 werd het 2000-jarig bestaan van de stad en het 1900-jarig bezit van stadsrechten gevierd. Sporen van bewoning zijn al bekend uit het Neolithicum, de midden en late bronstijd en (ten noorden van de Waal) uit de midden en late ijzertijd.

Nijmegen is ontstaan als Romeins administratief en economisch centrum ten behoeve van de Bataven. De oudste Romeinse resten zijn die van een grote castra op de Hunnerberg uit 15 v.C. Deze is slechts enkele jaren in gebruik geweest, waarna ze werd vervangen door een commando-centrale op de Kopse Hof. De resten van het, voor zover bekend, oudste stenen gebouw in Nederland werden in 2005 gevonden op enkele kilometers ten westen van de Hunerberg.

Tussen 10 n.C. en 69 n.C. ontwikkelt Oppidum Batavorum zich tot een nederzetting van Gallo-Romeinse handwerkslieden, handelaren, ambtenaren en magistraten. De Bataafse nederzettingen bevinden zich ten noorden van de Waal bij Lent en Oosterhout, waar vele vondsten uit uit de Romeinse tijd zijn gedaan. Belangrijk is in dit verband de zogenoemde godenpijler, die door de Maastrichtse stadsarcheoloog Titus Panhuysen op 17 na Christus wordt gedateerd, wat overeenkomt met het beëindigen van de campagnes van Germanicus tegen de Cherusken. Uit deze zuil en de vondsten op de Kopse Hof kan worden geconcludeerd dat zich in Romeins Nijmegen een belangrijke Romeinse commandocentrale heeft bevonden. Tijdens de Bataafse opstand onder Julius Civilis wordt de nederzetting samen met de praetorium op de Kopse Hof vernietigd.

Na de Opstand van de Bataven wordt op de Hunnerberg Legio X Gemina pia fidelis gevestigd, dat uit vele vondsten bekend is. Langs de Waal ontstaat een nieuwe nederzetting die van de Romeinse keizer Trajanus tussen 98 en 102 onder de naam Ulpia Noviomagus Batavorum stadsrechten krijgt.

In de 2e eeuw na Christus maakte Ulpia Noviomagus, zoals Nijmegen toen heette, een bloeiperiode mee. Ze was met een bevolking van 5.000 tot 6.000 de grootste stad op het grondgebied van het huidige Nederland. Het zou duizend jaar duren voordat in Nederland een andere stad (Utrecht) dat inwonertal haalde.

Nijmegen was ook voor de Franken aanvankelijk een grensnederzetting, en ditmaal waren de Saksen en de Friezen de buren. Het fort kwam, zoals alle Romeinse legerplaatsen, later in handen van de Frankische koningen, en Karel de Grote nam in 770 de gelegenheid te baat op het Valkhof een palts (paleis) te bouwen. Het werd daarmee een aanzienlijk centrum van het Frankische Rijk. In 830 vond er bijvoorbeeld het overleg tussen Lodewijk de Vrome en de tegen hem rebellerende zoons plaats. De Noormannen namen echter de palts rond 880 in. Dit leidde tot de vernietiging ervan. De stad staat inmiddels bekend onder de naam Numaga. Keizer Frederik Barbarossa van het Heilige Roomse Rijk verving de palts omstreeks 1150 door een grote burcht. Hiervan resteren tegenwoordig nog twee kapellen, het overige deel van het complex werd in 1796 gesloopt.

Onder de Roomse koning Hendrik VII werd Nijmegen in 1230 Rijksstad, door de verlening van stadsrechten op basis van de rechten van de stad Aken. Dit betekende dat de stad een eigen stadsbestuur en eigen rechtspraak kreeg. Kort daarop, op 8 oktober 1247, kwam de Rijksstad met het Rijk van Nijmegen echter in Gelderse handen. Graaf Otto II van Gelre en Zutphen, kreeg de stad als onderpand van de armlastige Roomse koning Willem II (die tevens graaf van Holland was), en aangezien de lening nooit werd afbetaald, bleef Nijmegen voortaan Gelders.

Het werd een van de Gelderse hoofdsteden, de voornaamste van de vier. Kort na 1250 werd onder graaf Otto II de 7e-eeuwse Stevenskerk op het Kelfkensbos afgebroken en begon de bouw van de nieuwe Stevenskerk op de huidige locatie. Op 7 september 1274 werd het nieuwe godshuis door Albertus Magnus gewijd. In 1543 was Nijmegen, evenals overig Gelre via het Tractaat van Venlo aan de Habsburgers gekomen en kreeg de Reformatie veel aanhang. In 1585 viel de stad in Spaanse handen, maar in 1595 heroverde prins Maurits de plaats. Tijdens het Twaalfjarig Bestand gaf Nijmegen blijk van een sterke remonstrantse inslag, zodat Maurits in 1618 de wet verzette. Van 1672 tot 1674 kreeg Nijmegen te maken met een Franse bezetting. Te Nijmegen werd in 1678 de Vrede van Nijmegen tussen Frankrijk en de Republiek der Zeven Verenigde Provinciën gesloten.


20e eeuw

In het kader van de katholieke emancipatiebeweging kreeg Nijmegen in 1923 een universiteit met Rooms-Katholieke signatuur, de huidige Radboud Universiteit Nijmegen (voorheen Katholieke Universiteit Nijmegen).

In de Tweede Wereldoorlog, op 22 februari 1944, leed Nijmegen zware schade bij een geallieerd bombardement, (uitgevoerd door 16 Amerikaanse bommenwerpers), dat eigenlijk bedoeld was voor een Duitse stad. Het vermoeden is dat Nijmegen vanuit de lucht werd aangezien voor het Duitse stadje Kleef (Kleve), beide zijn gelegen aan een rivier en voorzien van een markante toren. Bij dit bombardement vonden meer dan 800 mensen de dood en werd nagenoeg de gehele historische bovenstad verwoest of zwaar beschadigd. Naar aanleiding van aanhoudende speculaties over een mogelijke opzettelijke geallieerde aanval op de stad, liet de huidige Nijmeegse burgemeester, Guusje ter Horst, in 2004 onderzoeken of nieuw onderzoek wellicht meer duidelijkheid hierover zou kunnen verschaffen. Onderzoek door het Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie bevestigde in 2005 echter dat het bombardement een vergissing was, veroorzaakt door chaos in het luchtruim en een gebrekkige communicatie.

In september 1944 werd in en rond Nijmegen hevig gevochten toen in het kader van Operation Market Garden; de Waalbrug werd veroverd. Een belangrijke rol in de verovering van de brug was voor de Nijmeegse student Jan van Hoof, die als lid van de Geheime Dienst Nederland informatie had verzameld over de brug. Op 18 september 1944 maakte Van Hoof de explosieven die aan en onder de brug waren aangebracht onklaar, waarna de brug twee dagen later nagenoeg ongeschonden door geallieerde troepen kon worden veroverd. Maandenlang lag de stad toen pal aan het oorlogsfront, hetgeen nog een extra aanslag op de zwaar beschadigde stad tot gevolg had.

Nijmegen staat sinds de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw bekend als rode stad. Er waren in die jaren veel Marxisten te vinden die door de relatief grote populatie aan studenten erg opvielen. Bijnaam van Nijmegen was dan ook een tijdje 'Havana aan de Waal'. Een gewelddadige confrontatie tussen de linkse krakers en het Nijmeegse bestuur vond plaats in februari 1981, de Pierson-rellen. Frits Bolkestein sprak in de jaren 1990 nog van 'Marxograd aan de Waal'. Thans is het 'rode aspect' in sterk afgezwakte vorm herkenbaar aan een links stadsbestuur. Het zeskoppige college van B&W bestaat sinds 2002 uit GroenLinks, PvdA en SP.

Sinds de Tweede Wereldoorlog heeft de stad zich naar alle kanten flink uitgebreid. De belangrijkste uitbreiding was de bouw van de stadsdelen Dukenburg en Lindenholt vanaf 1966, ten westen van het Maas-Waalkanaal. Sinds eind jaren '90 wordt er gebouwd aan de VINEX-locatie Waalsprong, ten noorden van de Waal.


21e eeuw

Eind 2003 kwamen de gemeente en de politie van Nijmegen in opspraak vanwege de honderden centrumverboden die werden verordonneerd voor mensen die zich schuldig maken aan de in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen vergrijpen. Een centrumverbod is een voorbeeld van een gebiedsverbod, dit is een (tijdelijk) verbod om in een bepaald gebied te verblijven.

In 2004 haalde de gemeente de landelijke media na een besluit van de gemeenteraad om SUV's (grote terreinwagens) niet meer in het centrum te laten parkeren. Als argumenten werden vooral de milieuvervuiling en de onveiligheid van deze auto's naar voren gebracht. Het besluit leidde tot een kortstondige landelijke discussie over dit onderwerp. Het College van B&W besloot het besluit van de gemeenteraad naast zich neer te leggen. De 'asobakken' mochten dus gewoon in het Nijmeegse centrum blijven rondrijden.

In november 2005 werd in het centrum van de stad de plaatselijk bekende activist Louis Sévèke met een vuurwapen om het leven gebracht. Hij was voornamelijk bekend geworden door zijn strijd tegen de voormalige Binnenlandse Veiligheidsdienst, tegenwoordig de AIVD.


Bezienswaardigheden

 • de St. Stevenskerk
 • Museum Het Valkhof
 • Velorama
 • het Stadhuis
 • de Waag op de Grote Markt
 • het Valkhof met de Barbarossaruïne en de Sint-Nicolaaskapel
 • resten van de omwalling: het Belvedère en het Kronenburgerpark met de Kruittoren
 • stukjes Romeinse geschiedenis door de hele stad
 • middeleeuwse bebouwing in de Benedenstad, bij de Lange Hezelstraat
 • Goffertpark
 • De Vereeniging, concertgebouw


  Jaarlijkse evenementen

 • Nijmeegse Vierdaagse (meerdaagse langeafstandsmars in derde week van juli met ook veel deelnemers uit het buitenland)
 • Vierdaagsefeesten (tijdens de Nijmeegse Vierdaagse)
 • Batavierenrace
 • Zevenheuvelenloop
 • Marikenloop (hardloopwedstrijd uitsluitend voor vrouwen)
 • Fietsvierdaagse (een week na de Nijmeegse Vierdaagse)


  Politiek

  College van burgemeester en wethouders

  In de periode 2002-2006 kent Nijmegen een College van Burgemeester en Wethouders dat louter bestaat uit linkse partijen, te weten GroenLinks, PvdA en SP (23 van de 39 zetels). De burgemeester is van PvdA-huize (Guusje ter Horst). Elke partij levert twee wethouders zodat er in totaal zes wethouders zijn.


  Gemeenteraad

  Heden

  Uitslagen van de gemeenteraadsverkiezingen van 2002 en 2006:


  Verleden

  Vanaf 1974 is de Nijmeegse gemeenteraad als volgt samengesteld:

  Noot: partijen als GL en VSP bestonden vroeger uit andere partijen die later zijn samengegaan in hoe ze nu heten. Vanwege de vergelijkbaarheid is de huidige naam ook voor het verleden gebruikt.


  Ontwikkeling van het inwonertal

 • 2006 - 159.556
 • 2005 - 158.215
 • 2004 - 157.473
 • 2003 - 156.308
 • 2002 - 154.581
 • 2001 - 153.636
 • 2000 - 152.286
 • 1999 - 151.924
 • 1998 - 150.542
 • 1997 - 147.172
 • 1996 - 147.631
 • 1995 - 147.561

  Aan het begin van de 19e eeuw telde Nijmegen slechts een goede 10.000 inwoners, in het midden van de eeuw was dit reeds verdubbeld tot ongeveer 20.000 en tegen de eeuwwisseling was het inwonertal opgelopen tot over de 40.000. Weliswaar geen spectaculaire aantallen als men naar de cijfers op zich kijkt maar verhoudingsgewijs bijna een verviervoudiging.

  De grote groei deed zich voor in de 20e eeuw. Vlak na de Eerste Wereldoorlog liep Nijmegen richting de 70.000 inwoners, een paar jaar na de Tweede Wereldoorlog overschreed ze reeds de 110.00 inwoners. De groei ging verder tot bijna 150.000 in 1970. Er trad toen een stagnatie op die pas in opwaartse zin werd doorbroken bij de overgang naar de 21e eeuw.

  Zoals uit het bovenstaande cijferlijstje valt op te maken groeit Nijmegen sindsdien langzaam maar gestaag verder.


  Beroemde en bekende Nijmegenaren

 • Hans Alders, politicus
 • Monseigneur Bluyssen, bisschop
 • Frank Boeijen, zanger
 • Marcel Boekhoorn, investeerder
 • Godfried Bomans, schrijver
 • Titus Brandsma, theoloog (eind 2005 gekozen tot de Grootste Nijmegenaar aller tijden)
 • Petrus Canisius, theoloog
 • Kitty Courbois, actrice
 • Daphne Deckers, presentatrice/schrijfster (groeide op in Persingen)
 • Theo Eikmans (pseudoniem: Graodus fan Nimwegen), volkszanger
 • Willibrord Frequin, TV-journalist
 • Eddie van Halen, muzikant
 • Charles Hammes, beeldend kunstenaar
 • Willy Hautvast, componist
 • Pé Hawinkels, letterkundige
 • Keizer Hendrik VI van Hohenstaufen
 • Jos Hermens, atleet
 • Saadia Himi, Miss Netherlands Earth 2004
 • Joris Ivens, cineast
 • Jan Kan, politicus en voetballer
 • Karel de Grote, keizer
 • Frans Kellendonk, schrijver
 • Gebroeders Van Limburg, miniatuurschilders
 • Æneas Mackay jr., minister-president in het kabinet-Mackay van 1888 tot 1890
 • Margarita en haar broer Jaime, kinderen van prinses Irene
 • Maud Mulder, hockeyster en zangeres
 • Robert Noorduyn, vliegtuigbouwer
 • Cees van der Pluijm, dichter, schrijver, acteur, presentator, communicatietrainer
 • Fons de Poel, TV-journalist
 • Emile Selbach, hotelier
 • Perry Ubeda, kickboxer
 • Kees Vendrik, politicus
 • Geert van Wou, klokkengieter


  Wijken en Buurten

  Volgens het CBS wordt de gemeente Nijmegen onderverdeeld in 8 wijken, die weer bestaan uit 42 buurten, namelijk:
 • Benedenstad
 • Centrum
 • Bottendaal
 • Galgenveld
 • Altrade
 • Hunnerberg
 • Hengstdal
 • Kwakkenberg
 • Groenewoud
 • Ooyse Schependom
 • Nijmegen-Zuid
 • Nije Veld (met het Willemskwartier)
 • Hazenkamp
 • Goffert
 • St. Anna
 • Hatertse Hei
 • Grootstal
 • Hatert
 • Heijendaal
 • Biezen (met het Waterkwartier)
 • Wolfskuil
 • Heseveld
 • Hees
 • Neerbosch-Oost
 • Haven- en Industrieterrein
 • Nijmegen-Dukenburg
 • Tolhuis
 • Zwanenveld
 • Meijhorst
 • Lankforst
 • Aldenhof
 • Malvert
 • Weezenhof
 • Vogelzang
 • 't Acker
 • De Kamp
 • 't Broek
 • 't Bos
 • Westkanaaldijk
 • Bijsterhuizen
 • Neerbosch-West
 • Nijmegen-Noord (Waalsprong)
 • Nijmegen-Oosterhout
 • Ressen (geen onderverdeling in buurten)


  Stedenband

  Nijmegen heeft een stedenband met Pskov in Rusland en Masaya in Nicaragua.


  Literatuur

 • Pikkemaat, Dr. Guus, Geschiedenis van Nijmegen, SDU uitgeverij: 's-Gravenhage, 1988. ISBN 9012058392
 • Smetius, Johannes, Nijmegen, stad der Bataven, SUN/Museum het Valkhof: Nijmegen, 1999. ISBN 9061686601 (vertaling van zijn 'Oppidum Batavorum, seu Noviomagum' uit 1644)
 • Tummers, Tijs, Architectuur in Nijmegen, Uitgeverij TOTH: Bussum, 1994. ISBN 9068681028