Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Amsterdam
Kalverstraat

Amsterdam • Kalverstraat 78 t/m 94 • No.92 Binnenplaats Amsterdams Historisch Museum, Restaurant David en Goliath [2008-10] • Herfst 2008


Foto's Amsterdam
Joos de Moorstraat

Amsterdam • Joos de Moorstraat 1 t/m 13 • Winter 2009


Foto's Amsterdam
Joos de Moorstraat

Amsterdam • Joos de Moorstraat 1 t/m 13 • school • Winter 2009


Foto's Amsterdam
Joos de Moorstraat

Amsterdam • Joos de Moorstraat 1 t/m 13 • hoek Pieter v.d. Doesstraat • Winter 2009


Foto's Amsterdam
Joos de Moorstraat

Amsterdam • Joos de Moorstraat 1 t/m 13 • Winter 2009


Foto's Amsterdam
Jan Evertsenstraat

Amsterdam • Jan Evertsenstraat 1 t/m 23 • hoek Admiralengracht • Winter 2009

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Amsterdam


Luchtfoto's Amsterdam / foto's Amsterdam
Algemene luchtfoto's / foto's van Amsterdam
Koopzondagen Amsterdam

Er zijn 3957 straten in Amsterdam gevonden! Om het wat makkelijker
te maken kan je hieronder de 1e letter van de straat aanklikken die je zoekt.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ' 0-9


Informatie over
Amsterdam

Amsterdam , ook wel Mokum uit het Jiddisch-Amsterdams, is de hoofdstad van Nederland. Het is één van de steden in de Randstad. De stad ligt in de provincie Noord-Holland, aan de monding van de Amstel en aan het IJ. De Amsterdamse haven is via het Noordzeekanaal verbonden met de Noordzee.

Op 1 maart 2006 telde de gemeente Amsterdam 743.960 inwoners (bron: CBS). De gemeente is onderverdeeld in verschillende stadsdelen die weer zijn onderverdeeld in buurten en wijken.

De stedelijke regio (Amsterdam, samenwerkende gemeenten (zie ROA), Almere, en anderen) telt ongeveer 1,5 miljoen inwoners. Tot de regio kan gerekend worden het gebied tussen Alkmaar, Zaanstad, Purmerend, Almere, Amstelveen, Hoofddorp, Haarlem en IJmuiden.

Tegenwoordig kan Amsterdam, hoewel geen metropool in eigenlijke zin, met enig recht aanspraak maken op de status van wereldsteden.Geschiedenis

In de 13e eeuw werd de dam (op de plek van het plein dat nu de Dam heet) aangelegd, waar Amsterdam zijn naam aan ontleent. Het stukje rivier buitenwaarts, het Damrak, was het begin van de Amsterdamse haven. De eerste stadsrechten komen rond 1300 en spoedig daarna komt de tol op bier. De contacten rond de bierhandel met Hamburg waren de springplank voor de handel met het Oostzeegebied, het begin van Amsterdam als handelsstad en in de 15e eeuw was Amsterdam gegroeid tot de belangrijkste handelsstad van Holland.
De stad kreeg al snel een traditie van burgerlijk bestuur, met een belangrijke rol voor de vroedschap: een college van vooraanstaande burgers die de meeste bestuurders benoemden.

Het stadsbestuur liep niet voorop bij de opstand tegen Spanje maar sloot zich uiteindelijk in 1578 aan (Satisfactie), vooral vanwege handelsbelangen. Na de inname van Antwerpen door de Spanjaarden in 1585 kwamen veel Antwerpenaren, met hun handelsnetwerk, naar Amsterdam. Hun komst en die van Portugese joden speelde een grote rol in wat de Gouden Eeuw van Amsterdam en Holland werd.

De bevolking van Amsterdam nam in die periode snel toe. Omstreeks 1570 telde Amsterdam minder dan 30.000 inwoners, maar in 1622 was dit getal gegroeid tot ruim 100.000. Tegen het einde van de 17e eeuw zou de bevolking zelfs de 200.000 benaderen. Deze bevolkingsgroei maakte een systematische uitleg van de stad noodzakelijk, waaraan de fraaie, concentrische grachtengordels met hun fraaie koopmanshuizen en pakhuizen te danken zijn.

Daarna vertoonde de groei van de stad een zekere stagnatie: meer en meer rijke Amsterdammers gingen al rentenierend leven en nieuwelingen kregen weinig kans.

Pas omstreeks 1850 begon Amsterdam zich uit te breiden buiten de 17e eeuwse Singelgracht. Sinds 1876 is het Noordzeekanaal de rechtstreekse verbinding tussen de Amsterdamse haven en de sluizen bij IJmuiden die toegang geven tot de Noordzee. Toen brak de industriële revolutie door en begon een nieuwe periode van expansie. Vernieuwing van de handel, nieuwe industrie en een bevolkingsexplosie die opgevangen werd in de 19e-eeuwse-gordel. De bevolking verdubbelde van circa 250.000 omstreeks 1850 tot 510.000 in 1900.

De sociale misstanden waar de industriële revolutie mee gepaard ging maakten Amsterdam tot een centrum van de Nederlandse sociaal-democratie en leidden tot een grootschalige stadsuitbreidingen (Plan Zuid en AUP).

Aan het einde van de twintigste eeuw kreeg dat een nieuwe impuls met bouwen aan 'de compacte stad' en kwam Amsterdam in een nieuwe periode van bloei: centrum van tolerantie en emancipatie, van nieuwe media en kenniseconomie, van diversiteit (cultureel, economisch, etnisch).


Bevolkingsontwikkeling

 • 1300: 1.000
 • 1400: 3.000
 • 1500: 12.000
 • 1600: 60.000
 • 1650: 140.000
 • 1796: 200.600
 • 1830: 202.400
 • 1899: 510.900
 • 1925: 714.200
 • 1963: 870.000
 • 1984: 680.000
 • 1999: 727.000


  Multicultureel Amsterdam

  Amsterdam kent van oudsher een gemengde bevolking, in het verleden zijn er vanuit vele landen mensen naar de Nederlandse hoofdstad getrokken: Fransen (Hugenoten), Vlamingen en Brabanders en Joden. Zij zochten de tolerantie van de stad, Amsterdam kende al vroeg de vrijheid van godsdienst. Ook kwamen er veel mensen af op de werkgelegenheid die Amsterdam te bieden had: Friezen, Duitsers en Scandinaviërs.

  Vanaf 1960 komen de gastarbeiders naar Nederland, ook veel van hen komen in Amsterdam terecht. Rond de onafhankelijkheid van Suriname (1975) komen er veel Surinamers in Amsterdam wonen, zij vestigen zich vooral in de Bijlmermeer. Vanaf de jaren '80 verandert de stad snel, niet alleen demografisch (kleinere huishoudens, minder gezinnen) maar ook etnisch. Tante Sjaan en Ome Jan wonen in Almere, Mohammed en Fatima hebben hun plaats ingenomen; Amsterdam is een multiculturele stad geworden.

  Anno 2005 is ruim 30% van de Amsterdamse bevolking 'niet-westers allochtoon? (tegenover ruim 9% landelijk). Van de kinderen beneden de 18 jaar heeft meer dan de helft geen autochtone ouders. Er is sprake van segregatie: rijken wonen vooral in de Grachtengordel, Zuid: (Oud-Zuid, Rivierenbuurt, Buitenveldert), de opgeknapte delen van de Jordaan, Oostelijk Havengebied en het nieuwe IJburg. Kansarmen -waaronder veel allochtonen- vinden we onder andere in Oud-West, de Staatsliedenbuurt, de Baarsjes, Overtoomse Veld, de Indische Buurt de Bijlmer en Amsterdam-Noord. Kijkend naar het verleden was er in Amsterdam altijd al sprake van segregatie tussen arm en rijk (Centrum versus Jordaan bijvoorbeeld), maar daar is vanaf de jaren '80 van de 20ste eeuw een etnische dimensie bijgekomen.


  Demografisch zag Amsterdam er in 2005 als volgt uit:

 • Inwoners: +/- 740.000
 • Allochtonen: totaal 45% (in Nederland 18%)
 • Allochtonen: niet westers 32% (in Nederland 9,3 %)
 • Aantal nationaliteiten: 173


  Wapen

  Het wapen van Amsterdam bestaat uit drie Andreaskruisen, die verticaal onder elkaar staan. Ditzelfde vindt men terug op de Amsterdamse vlag, maar dan liggend. De betekenis van de kruizen is onbekend, maar historici gaan ervan uit dat het staat voor de drie plagen die Amsterdam getroffen hebben, nl. het water, het vuur en de pest. Ook wordt het wapen van de familie Persijn (heer Jan Persijn is genoemd als stichter van "die plaatse" de huidige Dam) aangevoerd als inspiratie voor de drie Andreaskruizen. De drie kruizen vindt men terug op allerlei gebouwen, in vele logo's en ook op de Amsterdammertjes. Een andere theorie is dat de drie kruizen staan voor drie doorwaadbare plaatsen. Amstelveen heeft hetzelfde wapen met 4 kruizen, Ouderkerk aan de Amstel met 5 kruizen.

  De stad kreeg in 1489 van keizer Maximiliaan I van het Heilige Roomse Rijk het recht om boven haar wapenschild de Keizerskroon te voeren. Dit als dank voor de ruime steun die de stad hem had verleend in de vorm van grote geldleningen. Deze Keizerskroon is ook aan te treffen op de Westertoren.

  Na de Tweede Wereldoorlog werd, als hulde aan het verzet van Amsterdammers, het devies 'Heldhaftig, Vastberaden, Barmhartig' aan het wapen toegevoegd, met koninklijke toestemming van toenmalig koningin Wilhelmina in 1946.


  Bestuur, gemeente en politiek

  De Gemeente Amsterdam is verdeeld in veertien stadsdelen (lijstje), die als gemeenten georganiseerd zijn en ook in belangrijke mate autonome gemeenten zijn. In afwijking van het gemeentelijk model hebben de stadsdelen een (door de Raad) gekozen 'burgemeester'. Het havengebied Westpoort wordt centraal door de gemeente bestuurd. Amsterdam maakt deel uit van de plusregio Stadsregio Amsterdam.

  Amsterdam is een 'linkse' stad, al sinds liberalen als Willem Treub in het bestuur zaten. En al zo'n honderd jaar speelt de sociaal-democratie een belangrijke rol in het gemeentebestuur met grote namen als Wibaut, Miranda en Schaefer. Er zijn ook altijd heel wat kiezers links van de SDAP en PvdA geweest, meestal verdeeld over meerdere partijen. En het anarchistisch sentiment (Domela rond 1900, Provo in de jaren 1960) is ook altijd sterk geweest.

  Amsterdam heeft een traditie van tolerantie. Dat is al zo sinds de regenten in de 17e en 18e eeuw de dominees van de Hervormde Kerk in toom hielden en katholieken, joden, afwijkende protestanten en vrijdenkers een voor die tijd ongekende ruimte lieten, met een bijbehorende vrijheid van drukpers. Golven van immigranten, van toen tot nu, hebben dat herkend en bijgedragen aan de economische en culturele bloei van de stad.


  Economie en werk

  Het algemene beeld dat van Amsterdam geldt is dat van een handelsstad. Al in de Gouden Eeuw ging dat niet zonder industrie (scheepsbouw, bierbrouwerij, touwslagerij, houtzagerij), zakelijke diensten (beurs, verzekeringen, bankwezen), communicatie (drukkerijen, uitgeverijen), wetenschap (Atheneum Illustre, kennisinstituten) en gelegenheidsdiensten (kroegen, theaters en restaurants).

  Het is vooral die economische diversiteit die al eeuwenlang de economische kracht van Amsterdam vormt. De ontvankelijkheid voor nieuwigheden (economisch en cultureel klimaat) heeft er voor gezorgd dat Amsterdam de boot van de nieuwe technologie niet heeft gemist en inmiddels een van de wereldhoofdsteden van de ICT-economie is (een op de zeven arbeidsplaatsen zit nu in die sector). Heel passend in de Amsterdamse context gaat dat overigens meer over 'toepassing' dan over 'techniek'.

  De hedendaagse creatieve klasse speelt een belangrijke rol in de voortdurende vernieuwing van de Amsterdamse economie. Zij zou echter geen meter maken zonder steun van gelegenheidsdiensten en omringende traditionele dienstverlening. Diversiteit van de arbeid en van de economische en culturele omgeving blijft de centrale kracht van de Amsterdamse economie.


  Winkelen

  Veel mensen komen naar Amsterdam om te winkelen, vooral in Amsterdam-Centrum met de bekende Kalverstraat, Nieuwendijk, Leidsestraat, Magna Plaza en de Negen Straatjes. In Oud-Zuid bevindt zich de P.C. Hooftstraat, bekend als een van de duurste winkelstraten van Nederland. Verder zijn er verspreid over de stad diverse winkelcentra.


  Markten

  Er zijn ook veel weekmarkten (33) in Amsterdam. De bekendste dagmarkten zijn de Albert Cuypmarkt, de Waterloopleinmarkt, de Dappermarkt en de Bloemenmarkt aan het Singel.
  Op Koninginnedag vindt de bekende vrijmarkt plaats.


  Toerisme

  Toerisme is belangrijk voor Amsterdam. Amsterdam wordt jaarlijks door zeer veel toeristen bezocht vanuit de hele wereld. Zij bezoeken de vele musea, theaters, restaurants, coffeeshops en andere bezienswaardigheden in en om Amsterdam en maken een rondvaart op de grachten van de Amsterdamse grachtengordel bijvoorbeeld met een rondvaartboot of de Canal Bus.


  Verkeer en vervoer

  Wegverkeer

  Amsterdam ligt in de Randstad en is bereikbaar via diverse autosnelwegen zoals de:
 • : Amsterdam - Hilversum - Amersfoort - Apeldoorn - Deventer - Hengelo - Duitsland
 • : Amsterdam - Utrecht - 's-Hertogenbosch - Eindhoven - Weert - Geleen - Maastricht - grens bij Wezet (Visé)
 • : Amsterdam - Schiphol - Leiden - Den Haag - Delft
 • : Amsterdam - Almere - Lelystad - Emmeloord - Joure
 • : Amsterdam - Afsluitdijk - Sneek - Joure - Heerenveen - Drachten ? Groningen - Nieuweschans - Duitsland
 • : Amsterdam - Zaanstad
 • : aansluiting A1 (Gaasperdammerweg) - Amstelveen - Haarlem - Beverwijk - Alkmaar
 • : Ringweg Amsterdam


  Openbaar vervoer

  De Amsterdamse tram wordt sinds 1900 geëxploiteerd door de Gemeentetram Amsterdam, in 1943 met de Gemeenteveren Amsterdam gefuseerd tot Gemeentevervoerbedrijf Amsterdam (GVB). Sinds 1925 worden ook buslijnen geëxploiteerd en sinds 1977 ook de metro.

  Vanaf het Centraal Station en nog acht andere Amsterdamse spoorwegstations zijn er treindiensten naar vele bestemmingen in Nederland, ook zijn er treindiensten naar België, Duitsland, Frankrijk, Polen en Zwitserland.


  Luchtvaart

  Ten zuidwesten van Amsterdam ligt de internationale luchthaven Schiphol.


  Scheepvaart

  De Amsterdamse haven is na die van Rotterdam de belangrijkste van Nederland. Naast het goederenvervoer is er ook passagiersvervoer met cruiseschepen die hun aanlegplaats hebben bij de Passagiers Terminal Amsterdam aan het IJ. Het beheer van de haven is in handen van Haven Amsterdam.


  Bezienswaardigheden

  Speciaal 'Amsterdams'

 • Albert Cuypmarkt
 • Artis (dierentuin)
 • Beurs van Berlage
 • de Bloemenmarkt aan het Singel
 • Dam
 • Damrak
 • Diamantslijperijen
 • de Grachtengordel:
 • het Singel
 • de Herengracht
 • de Keizersgracht
 • de Prinsengracht

 • de Hortus
 • Jordaan
 • Magere brug
 • Museumplein
 • Nieuwmarkt
 • Paleis op de Dam (Oude Stadhuis)
 • Plan Zuid
 • Rondvaarten op de Grachten
 • Vondelpark
 • Wallen
 • Waterloopleinmarkt
 • IJ

  Meer bekende en minder bekende pleinen, straten en wijken in Amsterdam zijn te vinden in de categorie plein in Amsterdam, categorie straat in Amsterdam en categorie wijk in Amsterdam.


  Monumenten en gebouwen

  Amsterdam telt circa 7.150 beschermde Rijksmonumenten en circa 500 beschermde gemeentelijke monumenten.

 • Amstelveldkerk
 • Anne Frankhuis
 • Begijnhof
 • Beurs van Berlage
 • Bijenkorf
 • Centraal Station
 • Concertgebouw
 • Entrepotdok
 • Felix Meritis
 • Haarlemmerpoort
 • 's Lands Zeemagazijn / Nederlands Scheepvaartmuseum
 • Muiderpoort
 • Munttoren
 • Montelbaanstoren
 • Mozes en Aäronkerk
 • Nieuwe Kerk
 • Noorderkerk

 • Oosterkerk
 • Oude Kerk
 • Paleis op de Dam (Oude Stadhuis)
 • Pathologisch Anatomisch Laboratorium
 • Portugees-Israëlietische Synagoge
 • Rembrandthuis
 • Rijksakademie van Beeldende Kunsten
 • Rijksmuseum
 • Scheepvaarthuis
 • Schreierstoren
 • Sint Nicolaaskerk
 • SMART Project Space
 • Trippenhuis
 • Tropenmuseum
 • Voormalig Hoofdpostkantoor
 • De Waag
 • Westerkerk
 • Wintertuin Krasnapolsky

  Meer bekende en minder bekende gebouwen in Amsterdam zijn te vinden in de categorie gebouw in Amsterdam.


  Herdenkingsmonumenten

 • Auschwitzmonument
 • Dachaumonument
 • De Dokwerker
 • Hollandsche Schouwburg

 • Monument Indië-Nederland
 • Nationaal Monument op de Dam
 • Nationaal Monument Slavernijverleden
 • Ravensbrückmonument


  Stadions

 • Frans Otten Stadion

 • Olympisch stadion
 • Sporthallen Zuid


  Cultuur en recreatie


  Musea

 • Amsterdams Historisch Museum
 • Anne Frankhuis
 • Arcam, Architectuur Centrum Amsterdam
 • Bijbelsmuseum
 • Filmmuseum
 • Fotografiemuseum FOAM
 • Gemeente Archief Amsterdam
 • Hermitage Amsterdam
 • Huis Marseille, Fotografie
 • Joods Historisch Museum
 • Molen van Sloten met Kuiperijmuseum
 • Multatuli Museum
 • Museum Geelvinck-Hinlopen

 • NEMO
 • Nieuwe Kerk
 • Museum Amstelkring
 • Oude Kerk
 • Paleis op de Dam (Oude Stadhuis)
 • Persmuseum
 • Rembrandthuis
 • Rijksmuseum Amsterdam
 • Stedelijk Museum / Stedelijk Museum Bureau Amsterdam
 • Theatermuseum
 • Tropenmuseum
 • Vakbondsmuseum


  Concert en theater

 • De Balie
 • Bellevue
 • Beurs van Berlage
 • Bimhuis
 • Boom Chicago
 • De Brakke Grond
 • Theater Carré
 • Concertgebouw
 • Cosmic
 • De Engelenbak
 • Frascati
 • Heineken Music Hall

 • De Melkweg
 • Muziektheater (in de "Stopera")
 • Muziekgebouw aan 't IJ
 • De Meervaart
 • Nieuwe de la Mar Theater
 • Paradiso
 • RAI Theater
 • Rialto
 • Shaffy theater
 • Stadsschouwburg
 • Theater Fabriek Amsterdam
 • Tuschinski Theater


  Recreatie en parken

 • Amsterdamse Bos met Bosbaan
 • Amsterdam Plage
 • Baanakkers- / Buikslotermeerpark
 • Beatrixpark
 • Bijlmerpark
 • Bijlmerweide
 • Bilderdijkpark
 • Diemerpark en Diemerzeedijk
 • Erasmuspark
 • Eendrachtspark
 • Flevopark
 • Florapark
 • Gaasperplas en Gaasperpark
 • Gaasperzoom
 • Gerbrandypark
 • Gijsbrecht van Amstelpark
 • Leidseplein
 • Martin Luther Kingpark
 • NEMO Summertime
 • Nieuwe Meer
 • Nieuwmarkt
 • Oosterpark
 • Oostenburgerpark
 • Recreatiegebied de Hoge Dijk
 • Rembrandtpark
 • Rembrandtplein
 • Sarphatipark
 • Sloterplas en Sloterpark
 • Spui
 • Strand Blijburg
 • Strand West
 • Strand Zuid
 • Recreatiegebied het Twiske
 • Vliegenbos
 • Volewijkspark
 • Vondelpark
 • Wertheimpark


  Evenementen

 • maart - roei-races op de Amstel: Heineken Vierkamp en Head of the river Amstel
 • 30 april ? Koninginnedag. Er is een grote vrijmarkt, waar veel mensen uit binnen- en buitenland op af komen.
 • 4 mei ? Nationale Dodenherdenking. Met Kranslegging op het Nationaal Monument op de Dam.
 • 5 mei ? Bevrijdingsfestival
 • juni ? Holland Festival, Cultuur met een grote 'C' in onder andere het Muziektheater en de Stadsschouwburg
 • juni ? Amsterdam Roots Festival voor wereldmuziek en wereldcultuur
 • juli ? Juli Dans
 • juli ? Over het IJ Festival Twee weken durend theaterfestival op de oude NDSM-scheepswerf
 • juli-augustus ? het Surinaamse Kwakoe Festival, zes weekeinden lang tijdens de zomervakantie in het Bijlmerpark
 • augustus ? Amsterdam Gay Pride
 • augustus ? Amsterdam Skate Festival bij de Jaap Edenbaan
 • augustus ? Sail Amsterdam (iedere vijf jaar, de volgende keer in augustus 2010)
 • september ? Jordaan Festival ? Drie dagen Amsterdamse smartlappen op de Westermarkt.
 • oktober ? Marathon van Amsterdam
 • oktober ? Het Bokbier Festival in de Beurs van Berlage
 • oktober ? Grachtenrace- Sloeproeiwedstrijd door de grachten
 • november ? International Documentary Filmfestival Amsterdam
 • november ? intocht van Sinterklaas


  Onderwijs in Amsterdam

  Scholen en universiteiten

 • Amstellyceum
 • Amsterdams Lyceum
 • Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten
 • Barlaeus Gymnasium
 • Berlage Lyceum
 • Calandlyceum
 • Comenius Lyceum
 • Centrum Voor Wiskunde en Informatica
 • Fons Vitae Lyceum
 • Geert Groote College
 • Gerrit Rietveld Academie
 • Hervormd Lyceum West
 • Hervormd Lyceum Zuid
 • Het 4e gymnasium
 • Ignatiusgymnasium
 • Islamitisch College Amsterdam
 • Koninklijke Nederlandsche Academie van Wetenschappen
 • Media College Amsterdam
 • Montessori Lyceum Amsterdam
 • Open Schoolgemeenschap in de Bijlmer
 • Osdorpse Montessorischool
 • Pieter Nieuwland College
 • Gerrit Rietveld Academie
 • ROCvA
 • Universiteit van Amsterdam
 • Vossius Gymnasium

  Meer bekende en minder onderwijsinstellingen in Amsterdam zijn te vinden in de categorie onderwijs in Amsterdam.
  Bekende en beroemde Amsterdammers

 • Najib Amhali - cabaretier
 • Karel Appel - schilder
 • Dennis Bergkamp - voetballer
 • Hendrik Petrus Berlage - architect
 • Ron Berteling - ijshockeyinternational
 • Willem Bilderdijk - schrijver
 • Fanny Blankers-Koen - atlete
 • Sacha de Boer - nieuwslezeres
 • Frits Bolkestein - politicus, euro-commissaris
 • Ferdinand Bordewijk - schrijver
 • Majoor Bosshardt - heilssoldate Leger des Heils
 • Froukje de Both - actrice
 • Ina Boudier-Bakker - schrijfster
 • Bredero - dichter
 • George Hendrik Breitner - schilder, fotograaf
 • Job Cohen - burgemeester
 • Johan Cruijff - voetballer
 • Ferdinand Domela Nieuwenhuis - politicus
 • Eduard Douwes Dekker - schrijver
 • Mary Dresselhuys - toneelspeelster
 • Wilhelmina Drucker - feministe
 • Ko van Dijk - toneelspeler
 • Max Euwe - schaker
 • Anne Frank - schrijfster/slachtoffer van de Holocaust
 • Louis van Gaal - voetbaltrainer
 • Jack van Gelder - presentator radio en tv
 • Ruud Gullit - voetballer
 • André Hazes - volkszanger
 • Freddy Heineken - biermagnaat
 • Willem Frederik Hermans - schrijver
 • Abel Herzberg - schrijver
 • Judith Herzberg - dichteres
 • Sara Heyblom - actrice
 • Maurice de Hond - opiniepeiler
 • Pieter Corneliszoon Hooft - dichter
 • Loe de Jong - historicus en journalist

 • Gerrie Knetemann - wielrenner
 • Ada Kok - zwemster
 • André Kuipers - ruimtevaarder
 • Johnny Meijer - accordeonist
 • Rinus Michels - voetbaltrainer
 • Hans van Mierlo - politicus
 • Monne de Miranda - wethouder
 • Danny de Munk - acteur en zanger
 • Jacob Olie - fotograaf
 • Rob Oudkerk - politicus, wethouder
 • Jacques Presser - historicus, schrijver en dichter
 • Gerard Reve - schrijver
 • Karel van het Reve - schrijver
 • Frank Rijkaard - voetballer
 • Rembrandt van Rijn - wereldberoemd schilder
 • Wim Ruska - judoka
 • Michiel de Ruyter - admiraal
 • Jan Schaefer - staatssecretaris, wethouder
 • Johannes Leendert Scherpenisse - fotograaf
 • Luud Schimmelpennink - politicus
 • Annie M.G. Schmidt - schrijfster
 • Baruch de Spinoza - filosoof
 • Jan Swammerdam - entomoloog
 • Jan Pieterszoon Sweelinck - componist
 • Ton Sijbrands - dammer
 • Ed van Thijn - burgemeester
 • Frits Thors - nieuwslezer
 • Herman Tjeenk Willink - Vice-President Raad van State
 • Willem Treub - wethouder
 • Joop den Uyl - minister-president, wethouder
 • Michael van der Vlis - wethouder
 • Joost van den Vondel - dichter
 • Hans van Tol - cabaretier, kunstschilder, zanger
 • Corry Vonk - revuester en cabaretière
 • Florentinus Marinus Wibaut - wethouder
 • Ruud de Wild - radio-dj

  Meer bekende en minder bekende Amsterdammers zijn te vinden in de categorie Amsterdammers.