Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Wieringerwerf
A C de Graafstraat

Wieringerwerf • A C de Graafstraat 1 t/m 47 • Zomer 2007

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Wieringerwerf


Luchtfoto's Wieringerwerf / foto's Wieringerwerf
Algemene luchtfoto's / foto's van Wieringerwerf
Koopzondagen Wieringerwerf

A t/m K K t/m S S t/m Z
A C de Graafstraat Kluisgat Schoffel
Aak Lelypark Schokker
Amsteldiep Loggersplein Schoof
Bark Malzwin Schouw
Blauwebalg Marsstraat Sikkel
Boeier Medemblikkerweg Sleg
Borndiep Meeuwstraat Slenk
Botter Mercuriusstraat Sloep
Brinkweg Neptunusstraat Spade
De Slufter Nieuwzandweg Sternstraat
De Stek Noorderdijkweg Strekel
Doctor Tamsmalaan Noorderdijkweg AB Terppad
Doovebalg Noorderkwelweg Terpstraat
Dorsmolen Omdraai Terpweg
Dr Sicco Mansholtstraat Omtaplein Texelstroom
Eilanderbalg Oom Keesweg Tjalk
Fazantstraat Oosterkwelweg Van Eckstraat
Foksdiep Oostermiddenmeerweg van Steenstraat
Fregat Oosterterpweg Venusstraat
Frieseweg Patrijsstraat Verbindingsweg
Galjoen Planetenlaan Vliestroom
Haam Ploeg Vogelzwin
Havenweg PostApart Vork
Helfrichlaan Postbus Wagendwarspad
Hoeker Prinses Irenestraat Wagenpad
Hoekvaartweg Prinses Margrietstraat Wanmolen
Hoge Kwel Prinses Marijkestraat Werfstraat
Ingenieur Krijnstraat Professor G Molierestraat Westwal
Ingenieur Ovingestraat Robbenoordweg Wierhooft
Ingenieur Smedingplein Ruiter Zeis
Inschot Saturnusstraat Zeugweg
Jaan Promenade Schelf Zicht
Jol Schelphorst Zuiderdijkweg
Jupiterstraat Schervenweg Zuiderkwelweg
Karel Doormanstraat Schipperskade Zuiderpark
Kievitstraat Schoener Zwing
Informatie over
Wieringerwerf

Wieringerwerf is een dorp in de polder Wieringermeer, in de provincie Noord-Holland. Met 6.368 inwoners (2003) is Wieringerwerf de grootste plaats van de gemeente Wieringermeer.


Geschiedenis

In 1931 werd begonnen met de bouw van het dorp, een jaar nadat de polder was drooggelegd. In het kader van een werkgelegenheidsproject dat werd gefinancierd door de Staat, die ook eigenaar was van de poldergrond, kwamen inwoners vanuit het hele land naar de Wieringermeer om de handen uit de mouwen te steken. In korte tijd verrezen er woningen, winkels, kerken en scholen in Wieringerwerf. Ook werd een terp nabij het dorp gebouwd, waar men tijdens een eventuele dijkdoorbraak heen kan vluchten. Op 1 juli 1941 werd Wieringermeer een zelfstandige gemeente. De eerste bewoners van het polderland schonken uit erkentelijkheid op 29 september van hetzelfde jaar een gedenkteken aan het gemeentebestuur. Dit standbeeld, getiteld 'De Maaier', is te vinden op het Ir. Smedingplein in Wieringerwerf. Het opschrift luidt: "Hier werd een toekomst geboren, bouwt voort."

Op 17 april 1945 werd de dijk door de Duitsers gebombardeerd waardoor de polder in twee dagen tijd onder water liep (zie ook inundatie). Het merendeel van de inwoners zocht een veilig heenkomen op het oude land, maar een klein aantal mensen vluchtte de terp op. Op 11 december 1945 was de polder weer drooggelegd, waarna Wieringerwerf opnieuw kon worden opgebouwd. Een monument en een wiel kenmerken nog altijd de plaats van de doorbraak.

In de decennia die volgden op de wederopbouw kende Wieringerwerf vrijwel constant een groeiend inwonertal. Er werden in de loop der jaren verschillende wijken bijgebouwd: Planetenwijk (1960-1970), Schepenwijk (1970-1980), Waddenwijk (1980-1990) en Oosterterp (1990-2000).

Ook nu wordt nog altijd gehoor gegeven aan het opschrift van het standbeeld 'De Maaier'; nog steeds komen er woningen en bedrijven bij. De ontwikkeling van woonwijk 'De Werf' verkeert in een eindfase, de grond op het nieuwe industrieterrein 'Robbenplaat' is klaar om te worden bebouwd.


Voorzieningen

Tegenwoordig ligt het voorzieningenniveau, zeker in verhouding met het aantal inwoners, behoorlijk hoog. Wieringerwerf vervult een regiofunctie en heeft een flink aantal winkels, waarvan het merendeel is gevestigd in het oude gedeelte van het dorp. Ook bevindt zich in Wieringerwerf een grote scholengemeenschap voor voortgezet onderwijs (VMBO-HAVO-VWO), die bovendien veel leerlingen trekt uit de diverse omliggende gemeenten. Naast deze scholengemeenschap telt Wieringerwerf vier basisscholen, drie kerkgebouwen, een grote sporthal, een bibliotheek, een camping, een overdekt zwembad (op de terp), een motel, twee restaurants en een paar cafetaria's en cafés.


Industrie

Wieringerwerf heeft vier bedrijventerreinen: Wieringerwerf-Zuid, Schelphorst, De Stek en Robbenplaat. Dankzij de ligging aan de snelweg A7 en de lage grondprijs is het voor bedrijven aantrekkelijk om zich in Wieringerwerf te vestigen. Er zijn enkele grotere industriebedrijven gevestigd. In Wieringerwerf worden o.a. cleanroom- en laboratoriumapparatuur, verpakkingsmateriaal en vliegtuigtrolleys gefabriceerd.


Evenementen

Tweemaal per jaar wordt er een kermis gehouden in het dorp. Een aantal keer per jaar wordt een nachtmarkt gehouden. Een groter evenement is 'Wieringerwerf op Wielen', dat ieder voorjaar plaatsvindt. Hierbij worden door en voor liefhebbers vele bijzondere motoren en auto's tentoongesteld in de winkelstraten.


Natuur

Enkele kilometers ten noorden van Wieringerwerf bevinden zich twee bossen. Het grootste bos, het Robbenoordbos, strekt zich uit tot aan het begin van de Afsluitdijk, nabij Den Oever. Het is direct na de Tweede Wereldoorlog geplant. Het Dijkgatbos werd daarna geplant op het zand dat achterbleef na de dijkdoorbraak. Het is in verhouding met het Robbenoordbos veel kleiner en ligt iets zuidelijker.