Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Lemele
Algemeen

Lemele - De Lemelerberg


Foto's Lemele
Kerkweg

Lemele • Kerkweg 1 t/m 19 • Zomer 2010

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Lemele


Luchtfoto's Lemele / foto's Lemele
Algemene luchtfoto's / foto's van Lemele
Koopzondagen Lemele

A t/m G G t/m N N t/m Z
Bergweg Grotenweg Nagelweg
Beukenallee Hallinkskaamp Nieuwe Berkendijk
Blikman Kikkertweg Hellendoornseweg Oldersweg
Boven Esweg Huusminksteeg Parkweg
Bulemansteeg Jonkheer van der Wijcklaan PostApart
de Belte Kerkweg Postbus
de Faanke Kingmaweg Reefhuisweg
Dennenhoekweg Knuvendijk Roggestraat
Dominee Berkhofweg Korteveldsweg Sogensteeg
Doornsteeg Lage Esweg Spiekerweg
Dooweg Ledeboerweg Statumweg
Draadweg Lemelerweg Valkweg
Glinthaar Maanweg Vossebeltsweg
Glinthaarweg Marsweg Wethouder Imminkstraat
Glintweg Molendijk Woltersweg
Grefeldijk Molenhoek Zandeinde
Zonnebloemweg
Informatie over
Lemele

Lemele is een dorp in de gemeente Ommen in de Nederlandse provincie Overijssel, gelegen aan de voet van de Lemelerberg. Op 1 januari 2004 telde Lemele 1287 inwoners. De naam Lemele is afgeleid van het leem dat vroeger in en om de Lemelerberg werd gevonden. Uit vondsten bij afgravingen is gebleken dat al 2000 jaar voor het begin van onze jaartelling mensen rond de Lemelerberg woonden. De eerste keer dat Lemele wordt vermeld is in 1474.


De Tichelerij

De in Leiden geboren Carel Godefroi de Moen kocht in 1840 een stuk grond aan de Ledeboerweg om er een steenpannen- en tichelfabriek te stichten. Onder de naam De Moen en Compagnons konden met medewerking van ds. Van Raalte, Dirk Blikman Kikker en Elias Ravenhorst zijn plannen worden uitgevoerd. De steenfabriek, die beter bekend staat als De Tichelerij, bood werk aan ongeveer dertig mensen. De locatie aan de voet van de Lemelerberg was natuurlijk ideaal, aangezien leem de belangrijkste grondstof was voor de fabriek. Toen in 1855 het Overijssels kanaal tussen Almelo en Zwolle werd aangelegd, werd de fabriek verplaatst naar de Kingmaweg aan dit kanaal.

In de loop van de jaren traden de compagnons één voor één uit de steenfabriek. In 1862 verkocht Dirk Blikman Kikkert als laatst overgeblevende compagnon zijn aandeel aan Marten Kingma. Tien jaar later besloot Marten Kingma na de uitvinding van de melkcentrifuge de steenfabriek om te zetten in een zuivelfabriek.


De Kerk

Rond 1860 werd de commissie tot stichting ener Hervormde Gemeente van Lemele en Archem in het leven geroepen. Op dat moment gingen de inwoners van Lemele nog grotendeels zo'n negen kilometer te voet naar Ommen om daar zondags de kerkdienst bij te wonen. Na een week hard werken bleek dit echter voor vele mensen een te zware opgave, waardoor de bouw van een kerk noodzakelijk werd geacht. De grond voor de bouw van de kerk met pastorie werd geschonken door W.G. Leestemaker en B.J. Immink. De bouw werd gefinancierd door bijdragen van eigen gemeenteleden, andere hervormde kerken, giften en een fonds voor noodlijdende kerken. Op 21 mei 1865 werd de koepelkerk ingewijd. De eerste predikant van de gemeente was Foppe Allerd Hingst.

In 1891 vond de eerste grote verbouwing van de kerk plaats. De koepel werd hierbij afgebroken, omdat deze teveel onderhoud vergde. In 1923 blijkt de kerk te klein te zijn geworden voor de Lemeler bevolking en wordt de kerk uitgebreid met een galerij. Ook deze kerk bleek echter al snel te klein. Eind jaren dertig werd dan ook besloten tot de bouw van een nieuwe kerk. Deze nieuwe kerk werd vervolgens op 5 januari 1940 in gebruik genomen.