Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Leiderdorp
Peppelschans

Leiderdorp • Peppelschans 1 t/m 89 • Peppelschans voorzijde • Winter 2007


Foto's Leiderdorp
Klerkenhof

Leiderdorp • Klerkenhof 2 t/m 52 • Herfst 2006


Foto's Leiderdorp
Havikskruidzoom

Leiderdorp • Havikskruidzoom 2 t/m 32 • Havikskruidzoom • Lente 2008


Foto's Leiderdorp
Bedrijvenweg

Leiderdorp • Bedrijvenweg 2 t/m 22 • ingang bedrijventerrein Vliko • Lente 2009


Foto's Leiderdorp
Godfried Bomansstraat

Leiderdorp • Godfried Bomansstraat 1 t/m 15 • Zomer 2008


Foto's Leiderdorp
Jaagpad

Leiderdorp • Jaagpad 26 t/m 40 • Jaagpa 40 • Lente 2011

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Leiderdorp


Luchtfoto's Leiderdorp / foto's Leiderdorp
Algemene luchtfoto's / foto's van Leiderdorp
Koopzondagen Leiderdorp

A t/m H H t/m P P t/m Z
Zadelmaker Herenhof Pijlkruidkreek
Acacialaan Hobolaan Pinksterbloem
Achthovenerweg Hoefsmid Plantage
Ada van Schotlandplaats Holtlant Pluimzeggekreek
Adegeest Hondsdrafzoom Poldertocht
Akkerstraat Hoofdstraat Poortershof
Albatrosstraat Hoogmadeseweg Poortwacht
Alphons Diepenbrocksingel Hooiweide PostApart
Andoornzoom Houtschans Postbus
Anemoonzoom Hubrechtplein Prinsenhof
Anna van Burenstraat Hubrechtstraat Raaphorst
Anna van Saksenstraat Huygensdreef Ratelaarkamp
Annie M G Schmidtstraat Iepenschans Reaal
B G Cortslaan Irenestraat Resedastraat
B v Vlaanderenplts Jaagpad Reviusdreef
Baljuwstraat Jaap ter Haarsingel Ridderhof
Beatrixstraat Jachtslotpad Rietschans
Bedrijvenweg Jachtwerf Rijksweg A4
Beekestein Jacoba van Beierenlaan Rijnenburg
Begijnhof Jan de Hartogplein Roerdompstraat
Bereklauwkreek Jan Roelandsestraat Roodborststraat
Berkenkade Jan Wolkerspad Rosenburg
Bernard Haitinkstraat Johan Wagenaarstraat Rozemarijntuin
Bernard Zweersstraat Jonkerhof Ruigekade
Bernhardstraat Julianastraat Santhorst
Beukenschans Kabelbaan Saturnus
Bijdorp Kalmoeskreek Schapenrustweg
Binnentocht Kalverweide Schapenweide
Bloemendaalselaan Kamperfoeliezoom Schelling
Bloemerd Karolusgulden Schepenstraat
Bloemhofstraat Kastanjelaan Schildwacht
Boekenburg Kasteelhof Scholeksterstraat
Boekweitkamp Keizershof Schoolstraat
Bolderikkamp Kerklaan Schoutenstraat
Bosdreef Kerveltuin Schuttershof
Bospolder Kievitstraat Sijpestein
Brandwacht Klaprooskamp Simon Carmiggeltzijde
Brederode Kleigaarde Simon Ouwerkerkstraat
Brittenburg Kleine Zandput Simon Smitweg
Brittenstein Kleiwarenlaan Simon Vinkenoogstraat
Bruggestraat Klerkenhof Sisalbaan
Brugwacht Klimopzoom Sleutelbloemzoom
Brunelkamp Klompenmaker Sluiswacht
Buitendijklaan Kloosterhof Snipstraat
Buitenhoflaan Koekoekstraat Soeverein
Buitentocht Kom van Aaiweg Spanjaardslaan
Burchtpad Koningshof Spechtstraat
Burchtplein Koningstraat Speelweide
Burgemeester Brugplein Koolmeesstraat Spiegheldreef
Burgerhof Korenbloemkamp Splinterlaan
Camphuysendreef Korenmolen Statendaalder
Cees Nooteboompad Kwikstaartplein Steenbakkerslaan
Charlotte de Bourbonstraat Laan van Ouderzorg Steengaarde
Coornhertdreef Lammerweide Sternstraat
Cor Gordijnsingel Langendijkdreef Steve Bikoplaats
Dalkruidzoom Leeuwerikstraat Tijmtuin
Dennenschans Leidekker Tinnegieter
Dijkgravenlaan Leidsedreef Tollenaersingel
Dijkwacht Lentekade Torenwacht
Doeslaan Lijnbaan Touwbaan
Doeswerf Lijsterstraat Touwslager
Dom Helder Camaraplaats Lindelaan Tuinstraat
Dotterbloemkreek Lisdoddekreek Van Alphenplein
Dr de Bruijnestraat Loevestein Van der Havelaan
Dr van Rhijnstraat Lokhorst Van der Marckstraat
Draadbaan Louise de Colignystraat Van der Valk Boumanweg
Dragontuin Luykendreef Van Diepeningenlaan
Drakestein M v Oostenrijklaan Van Effendreef
Droststraat Maarten 't Hartstraat Van Geerstraat
Dubloen Machteld van Brabantplts Van Leeuwenpark
Duit Margrietstraat Van Lennepdreef
Dwarstocht Maria van Hongarijelaan Van Poelgeestlaan
Dwarswateringkade Marijkestraat Vegmolaan
Eduard van Beinumsingel Marjoleintuin Vlasbaan
Eikenlaan Mauritssingel Vlaskamp
Elisabeth van Engelandlaan Mauritsstaete Vogellaan
Elisabethhof Meerburglaan Voordorp
Emmastraat Meeuwenlaan Voortocht
Engelendaal Meidoornstraat Vorstenhof
Ereprijskamp Meijelaan Vossiuslaan
Ericalaan Mercurius Vronkenlaan
Essenpark Merelstraat W F Hermanszijde
Florijn Meubelplein Wagenmaker
Fluitekruidzoom Middelgeest Waterbieskreek
Fred Hendriklaan Middentocht Waterleliekreek
Fred Hendrikplantsoen Molenaarstraat Wederikkreek
Gaarmeesterstraat Molentocht Weidemolen
Gallaslaan Munnikkenpark Weversbaan
Gansstraat Muzenlaan Wielewaallaan
Godfried Bomansstraat Nachtegaalstraat Wilddreef
Goudestein Nagelkruidzoom Wilgenpark
Griffioen Neptunus Wilhelminastraat
Groenendijkstraat Nieuweweg Willem de Zwijgerlaan
Grotiuslaan Nievaartpad Willem Pijperstraat
Gruttostraat Nijenrode Willem van Otterloostraat
Guus Kuyerzijde Obool Windmolen
Haaghuishof Ockenrode Winkelhof
Hans Vonkstraat Olieslager Winterkade
Harry Mulischstraat Oltmansdreef Zadelmaker
Hartelstein Ossenweide Zijlbaan
Havikskruidzoom Ovengaarde Zijldijk
Heelblaadjespad Overtocht Zijllaan
Heemraadlaan Patrimoniumpark Zijloordkade
Heinsiuslaan Penning Zomerkade
Hella Haassestraat Peppelschans Zonneweide
Hendrik Andriessenstraat Persant Snoepweg Zuilestein
Zwaanstraat
Informatie over
Leiderdorp

Leiderdorp is een plaats en gemeente in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De gemeente telt 26.017 inwoners (1 januari 2006, bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 12,29 km² (waarvan 0,56 km² water). Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen.

Leiderdorp is vrijwel vastgegroeid aan Leiden, maar beide gemeenten worden gescheiden door de rivier de Zijl. Nabij Leiderdorp begint de tunnel onder het Groene Hart die wordt aangelegd voor de HSL-Zuid.

Leiderdorp onderhoudt een stedenband met het Slowaakse ?amorín.


Geschiedenis

De geschiedenis van Leiderdorp begint in de Romeinse tijd. Uit opgravingen is gebleken dat er in het begin van de derde eeuw na Christus bij Roomburg een castellum stond, dat waarschijnlijk bewoond werd door de soldaten van het 30e Romeinse legioen, dat toen in deze streken gelegerd was.


Eerste bewoning

Het land rond Leiderdorp was in de eerste eeuwen van onze jaartelling drassig en de middelen van bestaan waren beperkt. De oevers waren nog niet afgegraven voor de steenbakkerij. Toen grote delen van West-Nederland door stijging van de zeespiegel onder water liepen, boden deze oevers waarschijnlijk een droge plaats om te wonen. Bodemvondsten bewijzen dat het gebied waar nu Leiderdorp ligt in de Karolingische tijd (vanaf de achtste eeuw) bewoond was. In 1952 werden de resten van eenvoudige dijken gevonden. Opgegraven paalgaten en weefgewichten tonen aan dat er hutten stonden en dat de bevolking zich met veeteelt bezighield.

Volgens schriftelijke bronnen waren er in de 10e eeuw boerderijen in het zogenaamde eerste, tweede en derde Leithon. Deze drie districten vormden samen Holtlant, dat het Waardeiland, het gebied tussen de Mare en de Zijl en dat ten noorden van de Oude Rijn omvatte. In Holtlant zouden de eerste graven van Holland hebben gewoond. De naam van de provincie Holland is van het oude Holtlant afgeleid.


Middeleeuwen

Zowel Leiden als Leiderdorp ontlenen hun naam aan de Leithons: de drie districten die samen Holtlant vormden. Het Leiderdorpse grondgebied strekte zich oorspronkelijk uit tot aan de burcht in het centrum van Leiden. Vanaf 1200 nam Leiden voor stadsuitbreiding regelmatig grondgebied over van omliggende ambachtsheerlijkheden. Ook Leiderdorp moest grond afstaan aan de groeiende stad.

In de loop van de middeleeuwen werden in Leiderdorp meerdere kastelen gebouwd, zoals Ter Does, Berendrecht, Ter Mey, Stenevelt, Te Waarde en Zijlhof, die allemaal verdwenen zijn. Sinds de veertiende eeuw stond in Leiderdorp het Augustijnenklooster Engelendael. Het klooster bezat veel land en speelde een belangrijke rol in Leiderdorp.


Zestiende en zeventiende eeuw

Tijdens het eerste Spaanse beleg van Leiden, dat afliep in mei 1574, vestigde de Spaanse legeraanvoerder Valdez zijn hoofdkwartier in de oude kerk van Leiderdorp. Hij liet verdedigingswerken rond de dorpskern aanleggen, waarvan echter niets meer terug te vinden is. Toen de Prins van Oranje de dijken liet doorsteken trokken de Spanjaarden zich terug.

Het klooster Engelendael werd na de opstand tegen de Spanjaarden aan Jonkheer Arent van Dorp gegeven, als vergoeding voor een lening aan de berooide Prins van Oranje. Van Dorp liet het slopen en de fundamenten uitgraven, waardoor er geen resten van het klooster zijn overgebleven. De opbrengst van het kloosterland werd door de Staten van Holland gebruikt om protestantse kerkdienaren te betalen. De pas opgerichte universiteit van Leiden, waar de predikanten werden opgeleid, kreeg eveneens geld ter beschikking.

In de tijd van het Spaanse beleg was Graaf de Ligne ambachtsheer van Leiderdorp. Hij vond het echter veiliger zijn bezittingen in de Zuidelijke Nederlanden te concentreren en stootte zijn ambachtsheerlijkheden in Holland daarom af. In 1597 kreeg de stad Leiden de ambachtsheerlijke rechten van Leiderdorp in handen. Tot aan de Franse tijd werden schout en schepenen, ambachtsbewaarders, secretaris en bode door Leiden benoemd.


Na de Franse Revolutie

Door de Franse Revolutie veranderde in 1795 de bestuurlijke organisatie. In heel Nederland werden municipaliteiten opgericht, de voorlopers van de moderne gemeenten. Ook Leiderdorp werd in die periode een zelfstandige gemeente. Op sociaal-economisch terrein veranderde er niet veel; Leiderdorp bleef een sterk agrarische gemeente, met lintbebouwing langs de Rijn. Veel rijke Leidenaars liete in deze tijd een buitenplaats langs de Rijn bouwen.

In de negentiende eeuw had Leiderdorp iets meer dan duizend inwoners. Het dorp kende enige nijverheid van betekenis; er drie grote steenbakkerijen en vele pottenbakkers. Aan de Zijl exploiteerde de firma Boot-Leiderdorp de scheepswerf De Hoop. Hier werd onder andere de Alhambra Flottante gebouwd, een schip dat in de begintijd van de stomme film door Nederland voer om het publiek te verbazen met bewegende plaatjes.

In 1884 scheidden de gereformeerden (die strakker in de leer waren) zich af van de hervormden, wat in Leiderdorp voor grote beroering zorgde. Acht weken lang waren er militairen gelegerd om een burgeroorlog te voorkomen. De gereformeerden gingen na de afscheiding aanvankelijk ter kerke in een school; in 1892 betrokken zij de kerk naast de huidige A4.


Twintigste eeuw tot nu

Al voor de Tweede Wereldoorlog vond in Leiderdorp planmatig volkswoningbouw plaats. Zo werd in 1914-1915 het zogenaamde ?oude dorp? gebouwd, waaronder het Van Leeuwenpark, dat werd ontworpen door de architecten Dudok en Oud. Na de oorlog ging het dorp echt groeien. De industrie ontwikkelde zich goed, zo was er een touwfabriek waar onder andere vloerbedekking werd geproduceerd.

In het midden van de jaren 1950 werd de rijksweg A4 aangelegd. De Leiderdorpse brug kwam gereed in 1964. De snelweg sneed Leiderdorp lange tijd in twee delen. Het gebied tussen de A4 en het Doeskwartier en Patrimoniumpark lag nog braak. Met de bouw van de Oranjewijk werden het Doeskwartier en Patrimoniumpark met het Oude Dorp verbonden.

De verbinding tussen het Oude Dorp en een andere oude vestigingsplaats, het Zijlkwartier, werd in de jaren 1960 gerealiseerd met de wijk Ouderzorg. De gemeente groeide in deze tijd sterk.

Momenteel is Leiderdorp bezig met een centrumplan. Hierbij wordt winkelcentrum 'het Winkelhof' uitgebreid, gaan de openbare bibliotheek en Theater de Muzenhof verhuizen naar een ander deel van het dorp en zal een nieuw gemeentehuis worden gebouwd tegenover het huidige. Als alles volgens planning verloopt, moet het centrumplan in 2011 voltooid zijn.


Gemeentewapen

S(EGEL) DER STADT LEYDEN TOT DE AMBACHTSHEERLICKHEIT VAN LEIDERDORP

Pas na de Franse Revolutie ging men dit symbool als wapen voeren. Om zich van Leiden te onderscheiden voegde Leiderdorp de blauwe balk toe, die vermoedelijk de Oude Rijn uitbeeldt.

De Hoge Raad van Adel bevestigde het wapen van Leiderdorp op 26 juli 1816.


Zetelverdeling gemeenteraad

 • VVD 6 zetels
 • PvdA 4 zetels
 • CDA 4 zetels
 • BBL 3 zetels
 • GroenLinks 3 zetels
 • SP 1 zetel


  Geboren in Leiderdorp

 • Carice van Houten (5 september 1976), actrice
 • Maureen de Lange, shorttrackster
 • Melanie de Lange, shorttrackster
 • Taeke Taekema (14 januari 1980), hockeyinternational
 • Kirsten Verdel (1978), politicus
 • Martin Verkerk (31 oktober 1978), tennisser