Nederland in Beeld

Drenthe
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland


Foto's Vlaardingen
Waalstraat

Vlaardingen • Waalstraat 1 t/m 3 • Waalstraat 34 na het reinigen en opnieuw voegen van de gevel • Zomer 2006


Foto's Vlaardingen
Hoogstraat

Vlaardingen • Hoogstraat 59 t/m 131 • Herfst 2005


Foto's Vlaardingen
Hoogstraat

Vlaardingen • Hoogstraat 13 t/m 57 • Herfst 1940


Foto's Vlaardingen
Hoogstraat

Vlaardingen • Hoogstraat 13 t/m 57 • Herfst 1940


Foto's Vlaardingen
Hoogstraat

Vlaardingen • Hoogstraat 13 t/m 57 • Herfst 1940


Foto's Vlaardingen
Hoogstraat

Vlaardingen • Hoogstraat 13 t/m 57 • Herfst 1940

Home Foto's van Nederland / luchtfoto's van Nederland Voeg foto / luchtfoto toe

  Luchtfoto's / foto's Vlaardingen


Luchtfoto's Vlaardingen / foto's Vlaardingen
Algemene luchtfoto's / foto's van Vlaardingen
Koopzondagen Vlaardingen

Er zijn 643 straten in Vlaardingen gevonden! Om het wat makkelijker
te maken kan je hieronder de 1e letter van de straat aanklikken die je zoekt.

ABCDEFGHIJKLMN
OPQRSTUVWXYZ' 0-9


Informatie over
Vlaardingen

Vlaardingen is een stad en gemeente aan de Nieuwe Waterweg in het
Rijnmondgebied, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland.
De gemeente telt per 1 januari 2006 72.246 inwoners (bron: CBS) en heeft een oppervlakte van 26,71 km². Binnen de gemeentegrenzen liggen geen andere kernen. Het COROP-gebied van de gemeente is Groot-Rijnmond.

Vlaardingen is onder andere bekend door de jaarlijkse uitreiking van de Geuzenpenning.
Door de gemeente Vlaardingen loopt ook een vaart genaamd de Vlaardinger-Vaart.


Geschiedenis

Het gebied wat tegenwoordig Vlaardingen heet behoort tot de oudst bekende bewoonde gebieden in Nederland. Uit opgravingen blijkt dat er al ten tijde van de late Steentijd mensen in Vlaardingen woonden. Men spreekt van de Vlaardingen-cultuur en de periode waaruit de gevonden nederzetting dateert heet de Vlaardingen-tijd (3500 tot 2500 voor Chr.)

Ook na deze periode bleef Vlaardingen bewoond. Er zijn resten van boerderijen uit de ijzertijd opgegraven, waaruit blijkt dat het gebied voor ons land dichtbevolkt was, gerekend naar maatstaven uit die tijd.

Er zijn resten van de oudste dammen van West-Europa aangetroffen, die rond 175 v. chr. zijn aangelegd door boeren om hun land te beschermen tegen het binnendringende water uit de kreken.

Er is ook een klepduiker in de vorm van een uitgeholde boomstam, met aan 1 uiteinde een klep gevonden, die rond het begin van de jaartelling moet zijn ingegraven. Daarmee is het het oudste sluisje van West-Europa.

Vanaf de tweede helft van de derde eeuw tot aan het begin van de achtste eeuw is Vlaardingen zoals zo veel gebieden in West-Nederland niet bewoond geweest. Pas in 726 of 727 wordt het gebied Marsum weer vermeld, als een kerkje wordt gesticht, waaromheen Vlaardingen ontstaat.

In 985 krijgt graaf Dirk II van Holland een "wildernisregaal". Hij laat in Vlaardingen een grafelijk hof bouwen.

In 1018 verslaat Graaf Dirk III, met steun van de plaatselijke bevolking, tijdens de slag bij Vlaardingen, een leger van de Duitse keizer dat was gestuurd om de illegale tolheffing door Dirk III op de scheepvaart op de Maas te doen stoppen. In 1047 herhaalt de geschiedenis zich.

De overstromingsramp van 21 december 1163 maakte aan de opkomst van Vlaardingen een eind. De graven van Holland vertrokken naar elders, en de ontwikkeling stagneerde.

Vlaardingen verkreeg voor of in 1273 van Graaf Floris V stadsrechten.
In 1574, tijdens de Tachtigjarige Oorlog, stak een groep Geuzen in opdracht van de Prins van Oranje Vlaardingen in brand om te voorkomen dat de stad in handen viel van de Spanjaarden. Hierbij werd de kerk zwaar beschadigd.

De oude gemeente Zouteveen werd in 1855 bij de gemeente Vlaardingerambacht gevoegd. Vlaardingerambacht werd op haar beurt in 1941 bij Vlaardingen gevoegd door de Duitse bezettingsmacht.


Ligging

Vlaardingen ligt aan de Nieuwe Maas (in de volksmond: aan de Nieuwe Waterweg), ten westen van Schiedam, ten zuiden van Delft en ten oosten van Maassluis. Vlaardingen bestaat voornamelijk uit stedelijk gebied, met uitzondering van de Broekpolder. Oorspronkelijk was hier ook bebouwing gepland, maar de polder bleek te zijn opgehoogd met een metersdikke laag vervuild havenslib afkomstig uit de Rotterdamse havens. In 2005 heeft Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland besloten dat er definitief geen bebouwing in dit natuurgebied komt.


Wijken

Vlaardingen is opgedeeld in 8 wijken:

# Centrum
# Westwijk
# Vettenoordse Polder (deels industrie)
# Oost
# Ambacht/Babberspolder
# Holy-Zuid
# Holy-Noord
# Broekpolder (vnl. groenvoorzieningen)

De wijken dragen ook de hier weergegeven nummers, en worden er mee geïdentificeerd.


Politiek

Op 7 maart 2006 waren de laatste verkiezingen voor de gemeenteraad. De zetelverdeling van de gemeenteraad is als volgt:
 • PvdA, 12 zetels
 • CDA, 5 zetels
 • SP, 4 zetels
 • VVD, 4 zetels
 • VV2000/Leefbaar Vlaardingen, 3 zetels
 • GroenLinks, 3 zetels
 • ChristenUnie/SGP, 2 zetels
 • AOB (Algemeen Ouderen Verbond), 1 zetel
 • SBV (Stadsbelangen Vlaardingen), 1 zetel

  Het college van B&W bestaat uit:
 • dhr. T.P.J. (Tjerk) Bruinsma, burgemeester (PvdA, sinds 2002)
 • mevr. A. (Anny) Attema, wethouder en loco-burgemeester (PvdA)
 • dhr. C. (Cees) Oosterom, wethouder (CDA)
 • dhr. B.E. (Ben) van der Velde, wethouder (GroenLinks)
 • dhr. J. (Hans) Versluys, wethouder (PvdA)

  De keuze voor burgemeester Tjerk Bruinsma werd gesteund door een raadgevend referendum, dat op 6 maart 2002 tegelijkertijd met de gemeenteraadsverkiezingen werd gehouden.
  Bij wijze van een proef werden in Vlaardingen en Best voor het eerst in Nederland referenda georganiseerd.


  Politie

  Vlaardingen heeft een modern politiekorps dat behoort tot de politieregio Rotterdam-Rijnmond. Sinds 2005 valt Vlaardingen samen met Hoek van Holland, Maassluis en Schiedam onder het eerste district van deze politieregio, te weten Waterweg-Noord. Hiervoor vormde Vlaardingen samen met Maassluis en Hoek van Holland het district Waterweg. Schiedam vormde een apart district.

  De directe hulpverlening (DHV) is regionaal georganiseerd en wordt aangestuurd door de meldkamer van het Regionaal Communicatiecentrum in Rotterdam. Zo kan een 'Vlaardingse' surveillance-eenheid indien nodig ook in het centrum van Rotterdam worden ingezet. De wijkpolitie, waaronder de buurtagenten vallen, opereert lokaal.


  Verkeer en vervoer

  De stad is gelegen aan de Nieuwe Maas, een belangrijke vaarroute voor de Rotterdamse havens. De wijken Holy en Ambacht/Babberspolder worden gescheiden door de snelweg A20, en in het oosten worden Vlaardingen en Schiedam gescheiden door de snelweg A4.
  Op 31 oktober 2005 is de sneltram vanuit Rotterdam-Schiedam aangesloten met Vlaardingen-Holy.

  Voor de trein kan men in Vlaardingen 3 stations gebruiken, te weten: Station Vlaardingen Oost, Vlaardingen Centrum en Vlaardingen West, alle drie gelegen aan de Hoekse Lijn (Rotterdam-Hoek van Holland).

  Er was een voetveer voor fietsers en voetgangers over de Nieuwe Waterweg tussen Vlaardingen en de Petroleumweg (Vondelingenplaat Rt), maar door de opening van de tweede Beneluxtunnel werd deze in 2003 opgeheven.


  Musea en bezienswaardigheden

  Vlaardingen kent vier musea en dit zijn:
 • het Visserijmuseum (zie ook externe links)
 • het Streekmuseum Jan Anderson
 • Het museumschip Hudson. (zie ook externe links)
 • Het muziekinformatie- en documentatiecentrum Ton Stolk

  Een culturele rol is ook weggelegd voor het Theater van Vlaardingen.

  Ook worden er met enige regelmaat festiviteiten in de stad georganiseerd, te weten:
 • VL. Loggerfestival (als opvolger van het Haring- en Bierfeest)
 • Zomerterras (muziek en cultuur)
 • Jeugdstad (voor de jeugd)
 • Doe FF Normaal einddag medio mei
 • Lentemarkt (in 2006 op 13 mei)
 • Nazomeren

  Bezienswaardig zijn onder meer de oude Markt, de Grote Kerk, de Vissersbank, het oude raadhuis van Vlaardinger-Ambacht (waar nu het Stadsarchief gevestigd is); de molen Aeolus (1790) en de oude haven, waaraan het Visserijmuseum gevestigd is. Voor het Visserijmuseum is een replica van de houten stadskraan uit 1858 te zien.


  Sirene

  In Vlaardingen zijn in 2002 en in 2003 twee maal de sirenes gegaan: de eerste keer vanwege een brandend schip in de haven, de tweede maal vanwege een explosie bij de Vopak in de Botlek, welke een stinkende stof over de stad blies. Daarom is Vlaardingen in 2004 aangewezen om als eerste gemeente een proef te doen met alarmering via SMS.


  Bekende Vlaardingers

 • Bassie en Adriaan Bekend circus en tv-duo
 • Agnes van Ardenne Minister
 • Look J. Boden
 • Alex Boogers Schrijver
 • Wouter Bos Politicus
 • Edith Bosch
 • Esther Duller
 • Wilma van Hofwegen
 • Chiem van Houweninge
 • Mark Huizinga
 • Marjolein Keuning
 • Frank Kooiman
 • Geert Mak Schrijver
 • Karen Mulder Topmodel
 • Martijn LeNoble
 • Lobo
 • Arno van Nieuwenhuize
 • Roel Pieper
 • Sjoerd Pleijsier Acteur
 • Mirjam Poolster Dichter
 • Remi Poppe
 • Winston Post
 • CPL. Powers
 • Mary-Lou van Steenis
 • Marescha van der Stelt
 • Arie van der Veer
 • Benne van der Velde Dichter
 • Harald Wapenaar
 • Lévi Weemoedt Schrijver, dichter